Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
323.500 notariële akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Testament
Datering:
02-10-1645
Soort akte:
Testament
Samenvatting:
lyftocht langstlevende
Testateur:
Lieven Samuelsz
Bijzonderheden:
met benoeming van de langstlevende, zyn zwager Ulrich Blesius en
Henrick Gerritss Calckhoven te Utrecht tot voogden
Notaris:
L. VAN VUYREN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
381
Aktenummer:
105
Oud nummer:
U036a001
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Scheiding
Datering:
13-02-1745
Soort akte:
Scheiding
Eerste partij:
Jan van der Toll, zoon
Gritje Broer
Cornelis Broer
Jan Broer
Cornelia Broer
Jacob Kock
Willem Janse Kock
Dirk Cock
Arnoldus Versteeg
Jan Kock
Cryn van der Toll, zoon
Matthys Hooveling
Willem Tukker
onmondige kinderen
Overige belanghebbenden:
Boedel + Aaltje Kryne in leven wed.
Lauwerens van der Toll
Kinderen + Leysie van der Toll, dochter en
Gerrit Geyse Broer
Kinderen + Claasie van der Toll, dochter en
Jan Jacobse Kock
Kinderen van Matthys Hooveling en
Annegie van der Toll
Onroerend goed:
4 1/2 morgen land - naar Jan van der Toll -; Reyerscopperweetering
2 morgen hooyland;
huysinge, hoffsteede c.a. en 14 morgen hennip,- wey- en hooyland; Reyerscopperdeyk
9 mergen hennip-, wey- en hooyland met huysinge daarop; Reyerscopperweetering
Bijzonderheden:
ook ondertekend door Evert Ram en Jan de Jong; uit
akte blykt niet in welke staak zy thuishoren
Matthys Hoveling en Annegie van der Toll kiezen voor
legitieme portie in plaats van lyftocht
met boedelbeschryving
geen notariële akte
Verwijzingen:
testament d.d. 5-6-1741 voor notaris Jacob Smit
transport d.d. 16-12-1699 voor het gerecht van Reyerskop-
Creuningen
transport d.d. ..-..-1718 voor het gerecht van Reyerskop-
Creuningen
Notaris:
W. G. VAN NES
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
3
Oud nummer:
U211a001
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Codicil
Datering:
01-09-1640
Soort akte:
Codicil
Samenvatting:
comparante bepaalt bij dezen dat Elijsabeth Willems Verrij, de jongste van haar 3 voorkinderen, uit de jaarlijkse opbrengsten van de goederen van de 2 oudste mede onderhouden en opgevoed dient te worden totdat zij in staat zal zijn om van de jaarlijkse opbrengsten van haar -eigen- goederen en van wat zij zelf door enig handwerk zal kunnen verdienen onderhouden te kunnen worden; van comparantes kapitaal mag daartoe niets onttrokken worden, maar wel (pre)legateert zij nu ten laste van de beide oudste kinderen en hun goederen wat daartoe eventueel nodig is
Eerste partij:
Martijntgen Hermans van Voorne, [wed. Willem Verrij]
Notaris:
G. VAN WAEY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
231
Aktenummer:
25-2
Oud nummer:
U019c008
Paginanummer:
72-74
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Voogdbenoeming
Datering:
01-09-1640
Soort akte:
Voogdbenoeming
Samenvatting:
over hun onmondige kinderen en erfgenamen; Martijntgen heeft 3 voorkinderen, waarvan de jongste Elijsabeth Willems Verrij is. Deze krijgt indien nodig een prelegaat, zie de volgende subakte Deze dient uit de jaarlijkse opbrengsten van de goederen van de 2 oudste voorkinderen mede onderhouden en opgevoed te worden totdat zij meer in staat zal zijn om van de jaarlijkse opbrengsten van haar -eigen- goederen en van wat zij door enig handwerk zal kunnen verdienen onderhouden te kunnen worden
Geconstitueerde:
Henrick Gerritsz van der Voert, broer van Jan
Claes Martensz Kennewech
Aert Willemsz Peerboom, neef van Martijntgen
Constituant:
Jan Gerritsz van der Woert
Notaris:
G. VAN WAEY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
231
Aktenummer:
25-1
Oud nummer:
U019c008
Paginanummer:
72-74
 
 
 
chat loading...