Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
323.503  notariële akten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Overeenkomst
Datering:
18-02-1766
Soort akte:
Overeenkomst
Samenvatting:
contract van overleving in obligaties ten laste van de planters
in Suriname voor een bedrag van f 17.000,-
Eerste partij:
Willem van Vloten  
Johanna Sonnestein, 62 jaar, dochter van Maria Oosthuysen  
Huibertje de Groot, dochter van Huberta Uiterleiden  
Hendrikje Boekhorst, 60 jaar, dochter van
Gerrigje van Wallenburgh  
A.E. Verborcht, 53 jaar, zoon of dochter van A.R. Hake  
A.A. Verborcht, 52 jaar, zoon of dochter van A.R. Hake  
P.R. Verborcht, 49 jaar, zoon of dochter van A.R. Hake  
Alida Aurelia Verborcht, 52 jaar, dochter van A.R. Hake  
Anna Elisabeth Verborcht, 53 jaar, dochter van A.R. Hake  
Alida Jacoba van Hattem, 56 jaar, dochter van Elisabet Rouwers wed. N.N. Bresser  
Geertruy van Dullum, 31 jaar  
Jakomyna van Dullum, 28 jaar  
C.E. Heinsius wed. N.N. Godin  
Charlotte de Pain et Vin, dochter van Catharina Bisdommer  
Cornelia Maria Verschoor, 56 jaar, dochter van
Dorothea van der Borgh  
Francina Johanna Baartmans, 31 jaar, dochter van
NN Carpantier  
Gysbert Verburg, 48 jaar, zoon van Maeyke van Ek  
Johanna Emma Barbara Decker, 27 jaar, dochter van
Theodora van Taak  
Anthonia Roek  
Abraham Vos  
Bernhard Hendrik Schwartz  
Jacobus Sappius ----- Maria Duyn  
H. van Vloten  
Anna Cornelia van Vloten, 19 jaar, dochter van
Metje van der Schilden  
H.A. Baartmans wed. N.N. de Groot  
Jacob Lauta van Aysma  
Adriaan van den Bergh, 40 jaar, zoon van
Catharina Gerarda van Altena  
C. Ravet  
Wendelina Metta van Hulst, 23 jaar, dochter van
Anna Gerarda Rouken  
R. Verschoor, 26 jaar, zoon of dochter van
Isabella Sophia van der Muelen  
J.G.M. Beeldsnyder Matroos wed. N.N. van de Wall  
Gerard Nahuys ----- Margareta Pott  
Steven Willem Blankaart ----- Wilhelmina Henrietta van de Graaff  
Jan Willem van Schalkwyk  
P.J. [Petronella Johanna] de la Coste wed. N.N. van Lelyveld [Abraham van Lelyveld]  
Hillegonda Rabrink, dochter van Hillegonda Scharpeseel  
Johanna Wilhelmina Gravia we. N.N. Callenburg Baartmans  
Johanna Mydrecht, dochter van Lysbeth van Amerongen wed. Jacob van den Ham  
Cornelia Bredius, 38 jaar, dochter van
Theodora Maria Hartman  
Diderik Swaving, 29 jaar, zoon van Johanna Christina van Wyck  
Overige belanghebbenden:
Jakomyna van der Wel, moeder  
Bijzonderheden:
gepasseerd in de periode van 6-9-1765 tot 18-2-1766
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
10
Oud nummer:
U247a005
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Scheiding
Datering:
13-10-1795
Soort akte:
Scheiding
Samenvatting:
van de boedel van echtgenote respectievelijk moeder
Eerste partij:
Johannes Ruffelse wedr. Hermina van Ingen  
Tweede partij:
Colomba Maria Ruffelse, oud circa 23 jaar, dochter van eerste partij  
Louis van Bemmel  
Bijzonderheden:
bijlage: memorie van geëstimeerde goederen
Verwijzingen:
voogdbenoeming d.d. 4-9-1794 voor de momberkamer van Utrecht
Notaris:
Z. C. VAN LEENE
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
84
Oud nummer:
U207a022
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament
Datering:
04-11-1632
Soort akte:
Testament
Samenvatting:
van het besloten testament van Gerrit Knijff in leven gehuwd met Margareta de Waell (Margareta de Wale, Margret de Wall) met superscriptie en opening; Henrick van Vijanen, Henrich van Rijswijck, Dirck van Schorenberch (Schorrenberch), Ghijsbert Bosch, Adriaen Elbertsz Horst; geopent en gelesen hebbe in presentie van Gillis Sijmonsz de Geest als man en voogd van Machtelt Knijff zijne huijsvrouw en Sijmon Gelissoon de Geest, zijnen zoon en Maeijckgen van Breugell dochter van Cornelis van Breugell en Elijsabeth Knijff; Gillis de la Faille coopman te Utrecht; Dirck van Schorrenberch (Schorenberch)
Testateur:
Gerrit Knijff  
Erfgenaam:
Reijnier Laurensz van Buijtendijck  
Opmerkingen:
acte is opgemaakt ten huize van Gerrit Houtman te Utrecht, notaris
Verwijzingen:
testament d.d. 04-11-1632 voor notaris G. van Waey
Notaris:
G. VAN WAEY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
227
Aktenummer:
3
Subakte:
2
Oud nummer:
U019c004
Paginanummer:
4-11
 
 
 
 
 
Notariële akte
Superscriptie
Datering:
08-01-1633
Soort akte:
Superscriptie
Samenvatting:
Gillis de la Faille coopman te Utrecht; Dirck van Schorrenberch (Schorenberch)
Eerste partij:
Gerrit Knijff  
Notaris:
G. VAN WAEY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
227
Aktenummer:
3
Subakte:
3
Oud nummer:
U019c004
Paginanummer:
4-11