Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
x1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
sluiten
1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Inleiding
Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Volgens de oudste vermeldingen, nog van vóór de slag bij Hastings in 1066, wordt het geslacht Quarles gesitueerd in het graafschap Norfolk in Engeland. Het ontleende zijn naam aan het dorp Quarles aan de noordkust van voornoemd graafschap. In de veertiende eeuw raakte het dorp als gevolg van een pestepidemie en de daaruit voorvloeiende slechte economische omstandigheden ontvolkt en verdween het vrijwel geheel van de kaart. De familie, die tot die tijd werd aangeduid als 'de Quarles', noemde zich nadien nog uitsluitend Quarles zonder het voorvoegsel 'de'. Voor de aanvankelijk veronderstelde, en ook op oude stambomen vermelde herkomst van de familie uit Schotland bestaat geen enkele grond. Vanuit Norfolk vertakte de familie zich in het begin van de zestiende eeuw onder meer naar Ufford en Londen en in het begin van de zeventiende eeuw eveneens naar Noord-Amerika en de Republiek.
De hoofdtak van de familie in Engeland stierf in de loop van de negentiende eeuw uit. De Nederlandse tak van de familie komt voort uit de uit Londen afkomstige John Quarles (1596-1646/47), die deel uitmaakte van de Court of Merchant Adventurers en als zodanig te Delft en Rotterdam woonachtig was. In laatstgenoemde stad huwde hij Petronella van Berckel, dochter van de burgemeester aldaar. Hun kleinzoon Pieter (1677-1744) trouwde in 1716 met Cornelia Splinter van Loenersloot en kreeg twee zoons, Willem (1717-1781) en Lodewijk (1719-1781). Willem werd onder erkenning van zijn adeldom in 1751 door keizer Frans I in de adelstand verheven en verkreeg op deze wijze voor zichzelf en voor zijn nakomelingen de titel van (rijks)baron. Hij en zijn afstammelingen noemden zich voortaan 'Quarles de Quarles', terwijl de afstammelingen van zijn broer Lodewijk en diens nazaten zich ter onderscheiding 'Quarles van Ufford' zouden noemen.
Willem Quarles de Quarles huwde in 1757 met Louise Henriette van Wijhe, vrouwe van Tedingsweerd, uit welk huwelijk drie kinderen werden geboren, waaronder Pierre Guillaume Louis (1758-1826). Laatstgenoemde was onder meer raad, schepen en burgemeester van Tiel. Vele van zijn nakomelingen hebben in de loop der tijd diverse hoge militaire en bestuurlijke functies bekleed, onder meer in Nederlands-Indië.
Lodewijk Quarles huwde in 1744 Henriette van der Haer en kreeg acht kinderen, waaronder Willem (1751-1826) en Pierre Nicolas (1757-1834) Quarles van Ufford. Uit deze twee zonen kwamen uitgebreide takken voort, die doorgaans worden onderscheiden als de takken A en B van de familie Quarles van Ufford.
Willem, in de periode 1795-1796 onder meer griffier van de Staten Generaal, huwde in 1779 Maria van Kuffeler en kreeg, naast enkele dochters, vier zonen: Louis (1782-1839), Joan (1783-1849), Pierre Philippe (1784-1857) en Jacques Jean (1788-1855). Joan werd in 1811 adjunct-maire van Den Haag en enkele jaren later lid van de Provinciale en de Gedeputeerde Saten van Zuid-Holland. Pierre Philippe promoveerde in 1805 tot doctor in de rechten aan de Universiteit van Leiden en werd het jaar daarop aangesteld als advocaat aan het Hof van Holland. Zijn betrekkingen als ontvanger van diverse belastingen in de regio Den Haag onderbrak hij in 1815 door vrijwillig dienst te nemen in het leger. Jacques Jean werd aanvankelijk aangesteld als griffier van de Staten van Drenthe, maar solliciteerde al snel daarna naar een functie in Den Haag, waar hij in 1816 benoemd werd tot honorair referendaris tweede klas en een jaar later tot referendaris bij de Raad van State.
In 1825 kreeg hij de functie van secretaris-generaal van het departement van Marine en Koloniën toebedeeld, bovendien nam hij in het eerste halfjaar van 1842 het ministerschap van Marine waar. Verder heeft hij veel genealogisch onderzoek verricht met betrekking tot de families Quarles de Quarles en Quarles van Ufford. Pierre Philippes zoon Jacob Karel Willem (1818-1902) promoveerde in 1844 in de rechten aan de Rijksuniversiteit van Leiden en werd vervolgens werkzaam als advocaat te Den Haag. In 1850 en 1855 werd hij respectievelijk aangesteld als adjunct-commis en commis bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna hij in 1857 het ambt van hoofd-commis bij het ministerie van Koloniën aanvaardde. Net als zijn oom Jacques Jean heeft Jacob Karel Willem veel onderzoek gedaan naar de genealogie van de familie en veel werk verricht op het gebied van het beheer en de zorg voor de familiepapieren.
Pierre Nicolas was onder meer president van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Haarlem en verkreeg uit zijn twee huwelijken met Margaretha Geertruida Hoofman en Maria Susanna Hoeufft elk acht kinderen.
In november 1960 werd door Anton Albert Twiss Quarles van Ufford (1929-) en Cypriaan Gerard Carel (1891-1985) en Philip (1939-) Quarles van Ufford, de Stichting Familie Quarles opgericht. Deze Stichting had als doelstelling de familieband tussen de leden van het geslacht Quarles te bevorderen. Volgens de statuten trachtte zij dit doel te bereiken door : '(a) het aanleggen en bijhouden van een familieregister, vermeldende alle namen, voornamen, geboortedata en geboorteplaatsen, beroepen en woonplaatsen van hen, die de geslachtsnaam Quarles dragen, (b) het verzamelen van gegevens van genealogische aard het geslacht Quarles betreffende, (c) het houden van reünie-bijeenkomsten van personen die de familienaam Quarles dragen of gedragen hebben, en (d) het verrichten van al datgene wat voor het vooromschreven doel bevorderlijk geacht kan worden'. De doelstelling kwam onder meer tot uiting in de uitgave van het familieblad Quarlesiana, bulletin van de Stichting Familie Quarles en de bevordering van de samenstelling van een 'centraal familiearchief'.
Archief en inventarisatie
Literatuur
Inventaris
Bijlagen
1. Specificatie van inv.nrs. 225-230: lijst van families waarvan een genealogie is opgenomen
2. Specificatie van inv.nr. 239: lijst van echtgenotes en echtgenoten van leden van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford waarvan een kwartierstaat is opgenomen
3. Specificatie van inv.nr. 208: lijsten van ambtelijke functies van diverse leden van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford waarvan een afschrift of uittreksel is opgenomen
4. Regesten
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1642-2000
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford (1546) 1642-2000
Auteur:
T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
2003
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,83 m oude verpakking; 8,62 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS