Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
x1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Archief en inventarisatie
Literatuur
Inventaris
Bijlagen
1. Specificatie van inv.nrs. 225-230: lijst van families waarvan een genealogie is opgenomen
2. Specificatie van inv.nr. 239: lijst van echtgenotes en echtgenoten van leden van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford waarvan een kwartierstaat is opgenomen
3. Specificatie van inv.nr. 208: lijsten van ambtelijke functies van diverse leden van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford waarvan een afschrift of uittreksel is opgenomen
sluiten
1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Bijlagen
3. Specificatie van inv.nr. 208: lijsten van ambtelijke functies van diverse leden van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford waarvan een afschrift of uittreksel is opgenomen
Willem Quarles (1630-1688)
- schepen van Schieland, 1670-1671
- commis op het kantoor generaal van Holland, 1673
Jan Quarles (1675-1732):
- schepen van Den Haag, 1710-1715
- kerkmeester van de Kloosterkerk te Den Haag, 1715
- secretaris van Den Haag, 1716
Pieter Quarles (1677-1744)
- (waarnemend) advocaat-fiscaal en secretaris op de vloot, 1705-1710
- pensionaris van Gorinchem, 1713-1719
- griffier van de Rekenkamer van de Domeinen van Holland, 1719
- regent van het St. Nicolaasgasthuis te Den Haag, 1722
Willem Arend Quarles (1687-1763)
- rentmeester van de kloosterkerk te Den Haag, 1718
- rentmeester van het St. Nicolaasgasthuis te Den haag, 1718
Pierre Guillaume Louis Quarles de Quarles (1758-1826)
- schepen en raad van Tiel, 1790
- lid van de Staten Generaal voor Gelderland, 1790
- burgemeester van Tiel, 1791-1795
Anne Alexander Quarles de Quarles (1806-1887)
- leerling van de 'École des mines' te Luik, 1828
- 2e luitenant bij de 2e afdeling Infanterie, 1836
Frédéric Chrétien Reynold Quarles de Quarles (1808-1864)
- surnumerair van het Kadaster, 1828
- 2e luitenant bij de 2e afdeling 2e bataljon 5e compagnie van de Mobiele
Schutterij van de provincie Overijssel, 1831
- 2e luitenant bij het korps Mariniers, 1832
- commandant van het détachement Mariniers aan boord van Z.M. fregat Euridice, 1833
- 2e luitenant-adjudant bij de 2e divisie van het korps Mariniers, 1834
- 1e luitenant bij het korps Mariniers, 1837
- commandant van het détachement Mariniers aan boord van Z.M. fregat Diemer, 1838
- adjudant bij de staf van het korps Mariniers, 1843
- kapitein 2e klas bij het korps Mariniers, 1850
- commandant van het détachement Mariniers aan boord van Z.M. fregat De Prins van Oranje, 1851-1854
- kapitein 1e klas bij het korps Mariniers, 1854
Charles Henri Louis Quarles de Quarles (1810-1882)
- 2e luitenant bij de 17e afdeling Infanterie, 1830
- 1e luitenant bij de 17e afdeling Infanterie, 1836. Zie hiervoor Anne Alexander Quarles de Quarles (1806- 1887).
- kapitein 3e klas bij het 3e regiment Infanterie, 1852
Louis Jacques Arthur Quarles de Quarles (1812-1872)
- kadet bij het korps Mariniers, 1827
- adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik, 1829
- 2e luitenant bij het korps Mariniers, 1831
- plaatsing aan boord van Z.M. fregat Euridice, 1833
- plaatsing aan boord van Z.M. linieschip De Zeeuw, 1834-1835
- commandant van het détachement Mariniers aan boord van Z.M. fregat Bellona, 1839
- commandant van het détachement Mariniers aan boord van Z.M. fregat Jason, 1846
- plaatsing aan boord van Z.M. fregat De Prins van Oranje, 1847
- kapitein van de 2e compagnie van het Korps Mariniers tijdens de expedities op Bali, 1849. Het betreft onder meer zijn benoeming tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse.
- commandant van het détachement Mariniers aan boord van Z.M. fregat De Sambre, 1850
- kapitein 2e klas bij het korps Mariniers, 1850. Zie hiervoor Frédéric Chrétien Reynold Quarles de Quarles (1808-1864).
- kapitein 1e klas bij het korps Mariniers, 1852
- commandant van het détachement Mariniers te Hellevoetsluis, 1852
- majoor bij het korps Mariniers, 1855
Lodewijk Quarles van Ufford (1719-1781)
- kapitein van de schutterij van Gouda, 1744
- meester en regent van de gasthuizen te Gouda, 1746
- raad en president-schepen van Gouda, 1748
- raad in het Admiraliteitscollege te Amsterdam, 1749
- kerkmeester van de St. Janskerk te Gouda, 1753
- lid van de gecommitteerde raden van Holland en West-Friesland, 1754-1775
- hoogheemraad van de lande en het groot Waterschap van Woerden, 1754-1780- ordinaris gedeputeerde van de provincie, 1760-1778
- burgemeester van Gouda, 1763-1765
- scholarch te Gouda, 1764
- regent van het oudemannenhuis te Gouda, 1765
- hoofd ingeland van Schieland, 1765
- lid van de Staten Generaal voor Holland en West-Friesland, 1769-1778
Willem Quarles van Ufford (1751-1826)
- tekst van een inscriptie op de Nieuwe Staten of Grote Sluis te Gouda met betrekking tot de eerste steenlegging door Willem, 1764
- agent van de Staten Generaal, 1773
- commis van de Staten Generaal, 1778-1788
- 2e griffier van de vergadering van de Staten Generaal, 1795
- griffier van de vergadering van de Staten Generaal, 1795
- lid van het departementaal bestuur van Holland, 1802-1803
Pierre Nicolas Quarles van Ufford (1757-1834)
- luitenant van de compagnie muskettiers nr. 4 van het bataljon van de
cluveniers van de schutterij van Haarlem, 1787
- commissaris van de kleine bank van justitie van Haarlem, 1787
- lid van het bestuur van de stad Haarlem, 1796
- lid van het college van justitie van Haarlem, 1796
- schepen van Haarlem, 1803
- schepen en commissaris over de gemene landsmiddelen over Haarlem, 1803
- directeur van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, 1804-1809
- vroedschap van Haarlem, 1808
- rechter aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Haarlem, 1811
- lid van de arrondissementsraad van Haarlem, 1812
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1815
- hoofd ingeland van Rijnland, 1816
- lid van de raad van Haarlem, 1816-1824
- lid van de ridderschap van Holland, 1818
- plaatsvervangd lid van de Staten van Holland voor de ridderschap, 1819
- president van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, 1823
- honorair lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1825
Louis Quarles van Ufford (1782-1839)
- kadet op het oorlogsschip Haarlem, 1796
- kadet in het vast korps der Marine, 1798
- kadet 2e klas bij de Marine, 1799
- ordinaris luitenant ter zee, 1800
- luitenant bij de keizerlijke Marine, 1810-1811
- honorair kapitein, 1814
- lid van het college van regenten over de gevangenissen te Den Haag, 1814
- lid van de Staten van Holland, 1815
- lid van de militieraad over 1818
- lid van de ridderschap van Holland, 1818
- plaatsvervangend lid van de Staten van Holland voor de ridderschap, 1819-1825
- lid van het college van regenten over het burgerlijk en militair huis van verzekering te Den Haag, 1823
- hoogheemraad van Delfland, 1825
- lid van de commissie tot het werk aan de Rotterdamse Rijweg van het Hoogheemraadschap Delfland, 1825
- notabele van de hervormde gemeente te Den Haag, 1826
- commissaris tot het werk der zeeweringen en stranden van het Hoogheemraadschap Delfland, 1836
- vice-president van de commissie van de administratie over de gevangenissen te Den Haag, 1837
- lid van de gemeenteraad van Den Haag, 1837
Joan Quarles van Ufford (1783-1849)
- secretaris van de commissie van landbouw in het voormalige departement Noord-Holland, 1808
- lid van de commissie, belast met het examen voor het ontwerp van de Code rural, 1811
- 2e adjunct-maire van Den Haag, 1811
- lid van de arrondissementsraad te Den Haag, 1812
- secretaris van de commissie van landbouw in Zuid-Holland, 1814
- lid van de gemeenteraad van Den Haag, 1816
- lid van de Provinciale Staten van Holland, 1819-1847
- lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid- (en Noord-)Holland, 1819-1845
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1840
Pierre Philippe Quarles van Ufford (1784-1857)
- 2e luitenant bij de gewapende burgermacht van Den Haag, 1806
- lid van de vroedschap van Den Haag, 1808
- ontvanger van de belastingen op de patenten (patentrecht) te Den Haag, 1809
- 1e luitenant bij de gewapende burgermacht van Den Haag, 1806
- lid van de gemeenteraad van Den Haag, 1811-1813
- kapitein van de schutterij van Den Haag, 1811
- percepeteur der directe belastingen te Loosduinen, 1812-1818
- kapitein van de Nationale Garde voor het arrondissement van de Monde van de Maas, 1813
- ontvanger der (indirecte belastingen) te Loosduinen, 1813
- brigadier bij de 3e compagnie Vrijwillige koninklijke jagers te paard, 1815
- ontvanger der accijnzen te Loosduinen, 1822
- waarnemend ontvanger der directe belastingen en accijnzen te 's-Gravesande, 1825
- ontvanger der directe belastingen te Dordrecht, 1828
- ontvanger der directe belastingen in de 2e afdeling te Den Haag, 1835
Jacques Jean Quarles van Ufford (1788-1855)
- luitenant bij de schutterij van Den Haag, 1809
- chef de bureau en chef van de 2e divisie van de prefectuur van het departement van de Monden van de Maas, 1811-1813
Louis Jacques Quarles van Ufford (1796-1872)
- 2e luitenant bij de schutterij van Haarlem, 1815
- 1e luitenant bij de schutterij [van Haarlem], 1815
- lid van de gemeenteraad van Haarlem, 1824
- lid van de commissie van de (tweede) Algemene Tentoonstelling van Voorwerpen der Nationale Nijverheid te Haarlem, 1824-1826
- rechter bij de rechtbank van koophandel te Haarlem, 1827
- regent van het St. Elisabeths of Groot Gasthuis te Haarlem, 1828
- lid van de militieraad van het 2e ressort te Haarlem, 1832
- mede-directeur van de stads Tekenschool te Haarlem, 1832
- mede-directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 1834
- plaatsvervangend rechter van het kantongerecht te Haarlem, 1839
- lid van de provinciale staten van Holland, 1840-1849
- wethouder van Haarlem, 1844
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1846
Pierre Nicolas Quarles van Ufford (1797-1887)
- 2e luitenant bij de schutterij van Zutphen, 1824
- plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Zutphen, 1825
- 1e luitenant bij de schutterij van Zutphen, 1827
- rechter bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Zutphen, 1837
- lid van de arrondissementsrechtbank te Zutphen, 1838
- lid van de gemeenteraad van Zutphen, 1841
Henri Quarles van Ufford (1811-1887)
- kadet bij het wapen der Artillerie aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, 1828
- 2e luitenant à la suite bij het 5e regiment lichte dragonders, 1832
- 2e luitenant effectief bij het 5e regiment lichte dragonders, 1832
- 1e luitenant bij het 3e regiment lichte dragonders, 1842
- ordonnance officier van de koning, 1848
- Ridder in de Orde van de Eikenkroon, 1849
- ritmeester, 1852
Willem Quarles van Ufford (1812-1867)
- adjunct-commis bij het departement van Marine, 1836-1839
- 2e luitenant bij het 1e bataljon van de 1e afdeling mobiele schutterij van Zuid-Holland, 1838-1839
- hoogheemraad van Delfland, 1839
- 2e luitenant bij de schutterij van Den Haag, 1840
- commis van staat bij de Raad van State, 1840
- 1e luitenant bij de schutterij van Den Haag, 1842
- kapitein bij de schutterij van Den Haag, 1843
- waarnemend commis van staat bij de Tweede Kamer, 1843
- referendaris 2e klas bij de Raad van State, 1854
Corneille Louis Quarles van Ufford (1815-1837)
- adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik, 1830
- adelborst 1e klas bij de Marine, 1832
- plaatsing op de korvet Nehalennia, 1832
- plaatsing op Z.M. linieschip de Leeun, 1834
- plaatsing op de brik Mercuur, bestemd voor West-Indië, 1835-1837. Blijkens het stuk uit 1837 is Corneille Louis op 13 februari in het huis van de gouverneur-generaal te Paramaribo overleden aan de gevolgen van een galziekte.
Adrien Corneille Philippe Quarles van Ufford (1818-1892)
- buitengewoon geemployeerde van de 4e rang 2e klas bij de provinciale griffie van Zuid-Holland, 1835
- 2e luitenant bij de 4e afdeling 2e bataljon van de mobiele schutterij van Zuid-Holland, 1838
- 2e luitenant bij de rustende schutterij bij het bataljon in het 4e district 3e compagnie, 1840
- secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid te Den Haag, 1840
- klerk 1e klas bij de provinciale griffie van Zuid-Holland, 1841
- adjunct-commis 2e klas bij de provinciale griffie van Zuid-Holland, 1842
- ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Leusden c.a., 1845
- ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Hoogland c.a., 1855
Jacob Karel Willem Quarles van Ufford (1818-1902)
- 2e luitenant bij de schutterij van Den Haag, 1845
- 1e luitenant bij de schutterij van Den Haag, 1849-1853
- commis bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1855
- referendaris bij het ministerie van Koloniën, 1865-1871
Eduard Quarles van Ufford (1818-1903)
- 2e luitenant bij de schutterij van Haarlem, 1843
- 1e luitenant bij de schutterij van Haarlem, 1848
- tijdelijke heraut van wapenen bij de inhuldiging van koning Willem III, 1849
- kamerheer in buitengewone dienst, 1849
- kapitein bij de schutterij van Haarlem, 1850-1851
Joan Quarles van Ufford (1821-1856)
- adjunct-commis 1e klas bij de provincie Zuid-Holland, 1845
- 2e luitenant bij de dienstdoende schutterij van Den Haag, 1845
- adjunct-commis bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1850
- commis bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1852
- referendaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1852-1855
Hendrik Quarles van Ufford (1822-1868)
- adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik, 1838
- adelborst 1e klas bij de Marine, 1842
- plaatsing op het fregat Palembang, bestemd voor Oost-Indië, 1842
- plaatsing aan boord van het korvet Juno, 1845
- luitenant ter zee 2e klas, 1845
- plaatsing aan boord van Z.M. schooner brik Saparoea, 1847
- op non-actiefstelling aan boord van Z.M. fregat De Sambre, 1850
- plaatsing aan boord van Z.M. stoomschip Gedeh, 1851
- adjudant bij de staf van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 1854
Hendrik Gustaaf Quarles van Ufford (1825-1856)
- 2e luitenant bij de schutterij van Den Haag, 1851. Zie hiervoor Eduard Quarles van Ufford (1818-1903).
Pieter Nicolaas Quarles van Ufford (1825-1901)
- adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik, 1840
- adelborst 1e klas bij de Marine, 1844
- plaatsing aan boord van het wachtschip De Schelde, 1844, 1850
- luitenant ter zee 2e klas, 1847
- plaatsing op het stoomschip Gedeh, 1851
Henri Guillaume Quarles van Ufford (1829-1901)
- 2e luitenant bij de schutterij van Haarlem, 1851. Zie hiervoor Eduard Quarles van Ufford (1818-1903)
Joan Quarles van Ufford. Het is niet duidelijk op welk lid van de familie deze stukken betrekking hebben.
- adjunct-commis bij het departement van Marine, 1846-1851
4. Regesten
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1642-2000
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van de families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford (1546) 1642-2000
Auteur:
T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
2003
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,83 m oude verpakking; 8,62 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS