Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1920-1954
1202 Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1920-1954
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormende instelling
Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
Addendum
Literatuur
Bijlagen
1. Overzicht van wet-en regelgeving
2. Omstandigheden tijdens en kort na de Duitse bezetting
1202 Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1920-1954
Bijlagen
2. Omstandigheden tijdens en kort na de Duitse bezetting
De benaming “Commissaris der Koningin” wordt vervangen door “Commissaris der Provincie”. Dat is bepaald bij:
Bepaling van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, bericht door de Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie aan de Secretaris-Generaal van het departement van Binnenlandsche zaken (Circulaire van de S.-G. aan de commissarissen d.d. 30 juli 1940, afd. B.B. no. 17837; archief van de Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1920-1954, inv.nr. 303).
De werkzaamheden van Provinciale staten blijven rusten; verkiezingen voor de staten vinden niet plaats. De taken van Provinciale staten worden waargenomen door de Commissaris der Provincie. Deze is gemachtigd, "raadslieden der provincie" te benoemen "uit de gezamenlijke volksgenooten"; in werking treding van deze regelingen 1 september 1941. Dit is bepaald bij:
Achtste Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied, nr. 152/41 (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 1941), artikelen 1, 16, 22 en 32.
In Utrecht is het niet tot de benoeming van raadslieden gekomen.
De werkzaamheden van Gedeputeerde staten blijven rusten; verkiezingen vinden niet plaats. De taken van Gedeputeerde staten gaan over op de Commissaris der Provincie en op door deze te benoemen Bestuursraden, die uitsluitend een raadgevende taak hebben;in werking treding van deze regelingen 1 september 1941. Dit is bepaald bij:
Achtste Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied, nr. 152/41 (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 1941), artikelen 1, 16, 17, 19, 20 en 32.
Deze bezettingsmaatregelen treden buiten werking bij de ontruiming van de provincie door de vijand. Dit is bepaald bij:
K.B. van 17 september 1944, houdende vaststelling van het Besluit Bezettingsmaatregelen (Stb. E 93), artikel 17 juncto lijst "B". In Utrecht was dat op 7 mei 1945.
De Koningin bepaalt of de Commissaris der Koningin, voorzitter van Gedeputeerde staten, die op 10 mei 1940 in functie was, na de bevrijding zijn ambt weer vervult. Dit is bepaald bij:
K.B. van 5 september 1944, houdende vaststelling van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten (Stb. E 86), artikel 7.
Leden van Gedeputeerde Staten treden onder voorbehoud met ingang van de bevrijding weer in functie. Dit is bepaald bij:
K.B. van 5 september 1944 (Stb. E 86), artikel 9, herzien bij K.B. van 12 april 1945, houdende wijziging van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten (Stb. F 43), artikel 1b.Dit had voor Utrecht geen personele gevolgen. De Commissaris der Koningin en de zes overige leden van Gedeputeerde staten, die op 10 mei 1940 in functie waren traden direct na de bevrijding, 7 mei 1945, weer in hun ambt.
Gedeputeerde Staten oefenen tevens de bevoegdheden van Provinciale staten uit met ingang van de bevrijding tot de dag waarop Provinciale Staten voor het eerst na de oorlog in vergadering bijeen zijn. Dit is bepaald bij:
K.B. van 5 september 1944, houdende vaststelling van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten (Stb. E 86), artikel 10. Dit was in Utrecht 20 juni 1946.
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1920-1954
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht (1907) 1920-1954
Auteur:
A.N. Beets
Datering toegang:
2003
Datering bewerking:
2008, 2014
Openbaarheid:
In verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn o.a. burgemeestersdossiers en beperkt openbaar tot 75 jaar na de laatste datum in het dossier. Stukken betreffende de zuivering van overheidspersoneel zijn beperkt openbaar tot 2025. Stukken betreffende voordracht voor koninklijke onderscheidingen zijn beperkt openbaar tot 60 jaar na de laatste datum in het dossier. Ontheffing op de beperking van openbaarheid is mogelijk na schriftelijke toestemming van de provinciearchivaris of de rijksarchivaris in de provincie Utrecht.
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
25 m
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS