Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein ...

1231 Doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters (ook wel aangeduid als doop-, trouw- en begraafboeken, DTB) vormen retroacta op de registers van de burgerlijke stand. Deze registers zijn in 1811-1812 bij de gemeenten ingeleverd ten dienste van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand, die in 1811 bij wet werd ingesteld. Ingevolge een Koninklijk Besluit van 31 mei 1929 werden de registers vervolgens overgebracht naar de rijksarchieven in de provincie. In het geval van de gemeenten Everdingen (waarin opgenomen de kern Zijderveld), Hagestein en Vianen betrof dit het Rijksarchief in Zuid-Holland/Algemeen Rijksarchief, later Nationaal Archief te Den Haag. In 1986 zijn de gemeente Everdingen en Hagestein opgegaan in de gemeente Vianen. Als gevolg van een provinciale grenswijziging werd de gemeente Vianen op 1 januari 2002 ingedeeld bij de provincie Utrecht. Naar aanleiding van deze nieuwe indeling werd in 2006 de betreffende verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters overgebracht van het Nationaal Archief naar Het Utrechts Archief.
Ten tijde van de overdracht was de verzameling beschreven in drie afzonderlijke inventarissen. Bij de overdracht zijn de registers in inv.nrs. 39 en 44 niet aangetroffen. In 2007 is besloten deze inventarissen te verenigen in één gezamenlijke inventaris met een doorlopende inventarisnummering. De omvang van de verzameling doop-, trouw- en begraafregisters van Everdingen, Hagestein en Vianen bedraagt 2,0 m.
Inventaris
2. Verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters van Hagestein, 1621-1812
2.3. Gequalificeerde
1231 Doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventaris
2. Verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters van Hagestein, 1621-1812
2.3.
Gequalificeerde
NB:
Ingevolge de Ordonnantie eener belasting op het regt van successie van 4 oktober 1805 door het Wetgevend Lichaam van de Bataafse Republiek moest het plaatselijk bestuur een register van aangegeven lijken aanleggen. Vaak werd deze taak opgedragen aan de secretaris onder de naam van Gequalificeerde. De ordonnantie trad op 1 januari 1806 in werking en verviel bij het van kracht worden van de Franse wetgeving in 1811.

Kenmerken

Datering:
1598-1812 (1829)
Toegangstitel:
Inventaris van de verzamelingen van de doop-, huwelijks- en begraafregisters van Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 (1829)
Auteur:
Onbekend, bewerkt door T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
z.j. / 2007
Notabene:
De originele registers zijn in 2013 overgedragen aan Regionaal Historisch Centrum Zuid-Oost Utrecht te Wijk bij Duurstede
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
2,0 m