Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
x1379 Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1379 Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1961-1995
Archief en inventarisatie
sluiten
1379 Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
Inleiding
Archief en inventarisatie
In 2013 is het archief van de faculteit overgebracht naar Het Utrechts Archief.
De geschiedenis van de overbrenging van het archief is ingewikkeld. Tot 1992 heeft de faculteit regelmatig archiefbescheiden rechtstreeks overgebracht naar het Rijksarchief in Utrecht (vanaf 1998 Het Utrechts Archief) als aanvulling op het daar reeds aanwezige faculteitsarchief. Enkele daarvan zijn door het Rijksarchief geïnventariseerd. Tegelijkertijd bracht de faculteit archiefbestanden over naar de Centrale Archiefbewaarplaats (CAB) in het Bestuursgebouw van de universiteit. Om aan deze onoverzichtelijke toestand een einde te maken werd besloten om de niet-geïnventariseerde aanvullingen bij het Rijksarchief over te brengen naar de CAB. In 1994 werden zo vijf aanvullingen uit de periode 1981-1992 teruggebracht naar de universiteit.
In 1966 verscheen van de hand van F.H.C. Weijtens de Inventaris van de archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool over de periode 1820-1925 (toegangsnr. 213). In 1996 heeft W.B. Heins een aanvulling op deze periode beschreven in een plaatsingslijst die in 2001 door T.L.H. van de Sande is bewerkt en aangevuld. In 1969 is door W.B. Heins het archief over de periode 1925-1961 beschreven in Inventaris van het archief van de Faculteit der Diergeneeskunde 1925-1961 (toegangsnr. 270). Deze inventaris is eveneens in 2001 door T.L.H. van de Sande bewerkt waarbij het archief werd aangevuld tot 1971.
Naar aanleiding van de overbrenging in 2013 van het archief over de periode 1961-1995 is besloten de datering van het archief, beschreven in de inventaris over 1925-1971, weer terug te brengen tot 1961. Daartoe werden uit voornoemd archief een aantal stukken uit 1969-1971 betreffende het Jubileum 150 jaar Diergeneeskunde overgebracht naar het archief over 1961-1995 (inv.nrs. 159 en 160). Anderzijds werden enkele stukken van vóór 1961 die zich bevonden in het archief over 1961-1995 overgebracht naar het archief over 1925-1961.
Ten slotte waren in 1993 door de Gemeentelijke Archiefdienst al stukken uit het archief van het Openbaar Slachthuis van Utrecht overgedragen aan de universiteit. Het betrof hier stukken van de directeur van het slachthuis, drs. G.M. Vogely, die betrekking hadden op zijn functie als buitengewoon hoogleraar toegepaste vleeshygiëne bij het instituut, later de vakgroep Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Deze stukken zijn in diverse inventarisnummers geïntegreerd en identificeerbaar door middel van een registratiestempel van het Openbaar Slachthuis.
Bij de selectie van de bescheiden is gebruik gemaakt van de Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Universiteit Utrecht op het beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs voor de periode 1945-1986 en de Selectielijst neerslag handelingen Universiteit Utrecht op het beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985, de zogenaamde basisselectiedocumenten. In principe werd vernietigd wat op centraal niveau (bij het college van curatoren/bestuur) beslist en bewaard werd. In afwijking van deze regel zijn voor de volledigheid van dit facultaire archief dossiers betreffende nieuwbouw en verhuizing naar De Uithof, (re)organisatie, benoemingsadviescommissies van lectoren en hoogleraren en internationale samenwerking bewaard.
De meeste faculteiten hebben zogenaamde examenboeken of examenregisters gehad, waarin de examenuitslagen van hun studenten werden bijgehouden. De faculteit diergeneeskunde had ervoor gekozen om deze examengegevens per student in een omslag te verzamelen. Deze omslagen bevatten ook zeer privacygevoelige gegevens van de studenten, zoals medische verklaringen bij verzoeken om uitstel van examens; daarom zijn ze alle geschoond (het ging om 110 archiefdozen over de periode 1962-1995) en zijn in principe enkel de uitslagenlijsten van de kandidaats-, doctoraal- en dierenartsexamens bewaard. Dit examenregister is in 2018 bij de inventaris gevoegd (inv.nrs. 785-875).
De omvang van het archief vóór inventarisatie was 20 m. Na selectie bedraagt de omvang 12 m. Na de toevoeging van het examenregister bedraagt de omvang 22,7 m.
Op inv.nrs. 123, 552-689 en 691-692 is een openbaarheidsbeperking van veertig jaar van toepassing. Op inv.nrs. 416, 425, 511-512 en 785-875 is een openbaarheidsbeperking van vijftig jaar van toepassing. Eerdere inzage van voornoemde stukken is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris in de provincie Utrecht
Aanwijzingen voor de gebruiker
Literatuur
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1961-1995
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1923) 1961-1995 (2004)
Auteur:
M. Tromp, bewerkt door T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
2013
Datering bewerking:
2018
Openbaarheid:
Op inv.nrs. 123, 552-689 en 691-692 is een openbaarheidsbeperking van veertig jaar van toepassing. Op inv.nrs. 416, 425, 511-512 en 785-875 is een openbaarheidsbeperking van vijftig jaar van toepassing. Eerdere inzage van voornoemde stukken is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht.
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
20,7 m
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS