Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
x1379 Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1379 Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1961-1995
Archief en inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
sluiten
1379 Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde 1961-1995
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Het is goed om te beseffen we hier te maken hebben met het archief van het faculteitsbestuur, dat wil zeggen van het bureau van de faculteit. Dat betekent dat er geen archieven van instituten, vakgroepen en dergelijke zijn opgenomen. Zoals blijkt uit de inventaris zijn er wel veel dossiers betreffende deze organen (ruim 200 inventarisnummers), maar dat zijn de stukken die door het faculteitsbestuur zijn ontvangen of opgemaakt.
Ook in de archieven van andere organen binnen de universiteit zijn gegevens over de Faculteit Diergeneeskunde te vinden. Denk hierbij aan de archieven van het College van Curatoren, later het College van Bestuur, waarin gegevens over de instelling van leerstoelen en de benoeming van hoogleraren, over organisatie en reorganisatie, over huisvesting, over begroting en (financiële) verslaglegging en over internationale samenwerking te vinden zijn. En aan de Senaat, die verantwoordelijk was voor de inschrijving en de promotie van studenten. Veel gegevens zijn in druk verschenen, zoals de Jaarboeken der Rijksuniversiteit, waarin de eerstejaarsstudenten werden vermeld, de (studie)gidsen, oraties, het Album Studiosorum en het Album Promotorum. Een nieuwe ontwikkeling is de publicatie van historische gegevens op internet, zoals de Bibliografie betreffende de Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (BIGUU), het Digitaal Album Promotorum (DAP) en de Catalogus Professorum.
Literatuur
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1961-1995
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1923) 1961-1995 (2004)
Auteur:
M. Tromp, bewerkt door T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
2013
Datering bewerking:
2018
Openbaarheid:
Op inv.nrs. 123, 552-689 en 691-692 is een openbaarheidsbeperking van veertig jaar van toepassing. Op inv.nrs. 416, 425, 511-512 en 785-875 is een openbaarheidsbeperking van vijftig jaar van toepassing. Eerdere inzage van voornoemde stukken is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht.
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
20,7 m
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS