Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
x1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van het gemeentebestuur
Vooraf
De periode vóór 1795
De periode 1795-1798
De periode 1798-1801
1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Inleiding
Geschiedenis van het gemeentebestuur
De periode 1798-1801
Na de staatsgreep van 22 jan. 1798 kwam op 23 april 1798 een staatsregeling tot stand *  , waarin bepaald werd, dat de Bataafse Republiek verdeeld werd in 8 departementen, ieder departement in 7 ringen, en iedere ring in verschillende gemeenten *  . De gerechten rond Jutphaas werden bij het departement van de Delf gevoegd, wat als hoofdplaats Delft had. Aanvankelijk bleef de indeling van de gerechten ongewijzigd *  . In de maanden maart-juli 1798 reisden de agenten van het intermediair administratief bestuur het platteland van Utrecht af om de gerechten van ongewenste politieke elementen te zuiveren, en een bestuurlijke herindeling door te voeren. Het Overeinde was al op 6 juni 1798 gezuiverd en als gemeente opgericht, het Nedereinde, het Gein, en Rijnhuizen werden een maand later gezuiverd en tot gemeente samengevoegd *  .
Van deze zuivering vinden we de schriftelijke neerslag in het archief: op 9 juli 1798 delen de agenten Ws. Verkerk en W.H. Kuijper de voorzitter en leden van het provisioneel gemeentebestuur van het Nedereinde mee, dat ze zijn ontslagen *  . Tevens laten ze een instructie achter voor de leden van het intermediair gemeentebestuur (zoals de naam nu luidt) van het Over- en Nedereinde van Jutphaas, Rijnhuizen, en het Gein *  . Enigzins bevreemdend is het, dat het Overeinde hierbij wordt genoemd, daar vanuit verschillende bronnen de conclusie gewettigd lijkt, dat het Overeinde buiten de combinatie bleef *  . Verder werd Oudenrijn-Heikop samengevoegd met Papendorp en Galekop, en werden Oost- en West-Raven bij Utrecht gevoegd *  .
Door ingreep van bovengenoemde agenten werd het recht van de inwoners der gerechten om een eigen municipaliteit te kiezen onderbroken *  . Het schoutsambt was afgeschaft, en daarvoor in de plaats kwam een voorzitter. De staatsregeling verbood echter de intermediaire administratieve besturen anders te handelen dan de nieuw in te stellen departementale *  besturen. En art. 198 van de staatsregeling verbood het aan departementale besturen om leden van een gemeentebestuur van hun posten te ontheffen *  . De invloed van plattelandsbewoners op het plaatselijk bestuur was toch al geminimaliseerd door de proclamatie van het intermediair administratief bestuur, waarbij het direct na de staatsgreep van 22 jan. 1798 het toenmalig provinciaal bestuur ontbond, en de grondvergaderingen tot nader orde schorste *  . Door een gelijktijdige publicatie waren tevens de gemeentebesturen voor provisioneel verklaard *  . Zodoende werd de weg vrij gemaakt voor de genoemde-en in feite ongrondwettige-reorganisatie, welke, mede door de nieuwe verwarring die de staatsgreep van 12 juni 1798 veroorzaakte, ten einde kon worden gevoerd *  .
Bij publicatie van 17 nov. 1798 van het uitvoerend bewind van de Bataafse Republiek werd de verdeling van de departementen in grond- *  vergaderingen en ringen doorgevoerd, waartoe men volgens art. 5 en 6 der staatsregeling gehouden was *  . In deze publicatie wordt uitdrukkelijk vermeld, dat geheel Jutphaas tot het departement van de Delf behoorde *  , met insluiting dus van het Overeinde *  .Het aantal grondvergaderingen te Jutphaas bleef bepaald op 2. De reeds gemelde afschaffing van het schoutambt had tot gevolg, dat het ambt van gadermeester een aparte functie werd *  . Alle benoemingen op het platteland van gadermeesters, secretarissen e.d. werden na het decreet van 2 nov. 1798 door het uitvoerend bewind gedaan *  .
Wat betreft de heerlijke rechten bepaalde de staatsregeling, dat ze afgeschaft bleven *  , en op 22 mei 1798 worden de gemeentebesturen door het administratief bestuur van het voormalig gewest Utrecht opgeroepen, om l! alle rechten, welke voorheen aan de Heren als heerlijke rechten werden betaald", en welke sinds 1795 in de dorpskas waren gedeponeerd, over te maken aan het genoemd bestuur *  . Bij publicatie van het Uitvoerend Bewind van 6 febr. 1801 *  verscheen een verbeterde versie van de publicaties van 9 juni en 20 okt. 1800, houdend een instructie voor de gemeentebesturen. Deze publicatie zou echter in Utrecht zonder gevolgen zijn gebleven *  . De voor 7 april daarop vastgestelde verkiezing van gemeentebesturen werd bij publicatie van 26 maart 1801 *  door het Uitvoerend Bewind afgeschaft, met het oog op een vervroegde herziening van de staatsregeling.
De periode 1801-1805
De periode 1805-1806
De periode 1806-1810
De periode 1810-1813
De periode 1813-1848
De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851
De periode na 1851
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Literatuur
N.B. De Historische Kring zal herfst 1983 een boekje doen verschijnen m.b.t. de geschiedenis van Jutphaas.Dezelfde vereniging geeft een per kwartaal verschijnend blad uit onder de naam: "Cronyck de Geyn".
Addendum
Addendum (2)
Inventaris
Bijlagen
1. Lijsten van burgemeesters, secretarissen, ontvangers over 1814-1971
2. Akten, opgenomen in de correspondentie over 1814-1909
N.B. Deze bijlage geeft een overzicht van acten, welke opgenomen zijn in de correspondentie 1814-1909 (inv.nrs. 2116-2248). Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soorten acten. Ook acten, welke geen betrekking hebben op gemeentelijk handelen worden vermeld.
3. Bouw- en hinderwetvergunningen, 1 september 1849-30 maart 1927
N.B. De gegevens in deze bijlage zijn opgenomen onder inv.nrs. 3893-a t/m 3893-h in de inventaris..
4. Nadere toegang op de Bekendmakingen in inv.nrs. 2032 en 2033
5. Nadere toegang op de Bekendmakingen in inv.nr. 2035
6. Nadere toegang op kaarten en tekeningen
N.B. Vervaardigd in 1994 door C.J.H.M. van der Panne-Van Deuren. De op de tekeningen gebruikte namen voor gebouwen, wegen en waterwegen zijn, voor zover deze tegenwoordig niet meer gebruikt worden, tussen haakjes geplaatst en vervangen door de huidige namen, bv.:
- Rond het Fort en de Malapertweg (de Overeindsche Weg)
- het Merwedekanaal (de Vaartsche Rijn)
De beschrijvingen van tekeningen met bijzondere objecten of met de door de gemeente Utrecht in 1896 en 1954 geannexeerde gebieden, zijn zo nodig voorzien van een aparte toelichting, bv.:
- met het voormalig fort Jutphaas, thans een wijnhandel
- met de Vaartsche Rijn, gemeente Utrecht
De kaarten en tekeningen zijn chronologisch gerangschikt. Vóór de beschrijving is het inventarisnummer gezet waar de betreffende kaart of tekening in opgenomen is.
7. Overzicht van elders berustende archieven, betrekking hebbende op het gebied van de voormalige gemeente Jutphaas
N.B. Gegevens hiervoor zijn ontleend aan de gids voor de zuid-west Utrechtse archieven, samengesteld door F.R. Biesta en J.G.M. Boon, Benschop 1978
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1814-1929
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Auteur:
C.G.M. Noordam
Datering toegang:
1983
Datering bewerking:
2011, 2019
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 07)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Nadere toegangen:
C.G.M. Noordam,Nadere toegang op het archief van Jutphaas 1910-1929, inventarisnummers 2295-2386 en 2420-2736 (1985) en B. Duinsbergen, Nadere toegang op het archief van Jutphaas, raadsnotulen 1929-1932 (1988)
Omvang:
38 m
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS