Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
x1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van het gemeentebestuur
Vooraf
De periode vóór 1795
De periode 1795-1798
De periode 1798-1801
De periode 1801-1805
De periode 1805-1806
De periode 1806-1810
De periode 1810-1813
1602 Gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Inleiding
Geschiedenis van het gemeentebestuur
De periode 1810-1813
Lodewijk Napoleon doet op 1 juli 1810 afstand van de troon, en op 9 juli wordt het noordelijk gedeelte van het voormalig Koninkrijk Holland ingelijfd bij het keizerrijk *  .Bij decreet van 13 sept. 1810 werd het grondgebied van Holland in 9 departementen verdeeld *  , en in art. 2 van het decreet werd bepaald, dat het departement van de Zuiderzee zou gaan bestaan uit de voormalige departementen Amstelland en Utrecht. Bij decreet van 18 okt.1810 werd bepaald, dat ons land zou zijn verdeeld in 7 departementen *  . Wat het bestuur der gemeenten betrof, werd hierin slechts bepaald, dat zij als tot dan toe in hun eigen uitgaven dienden te voorzien, en dat de maires van plaatsen met meer dan 5000 inwoners door de keizer zouden worden benoemd *  . Verder werd aangekondigd, dat per 1 jan. 1811 het Franse rechterlijke stelsel zou worden ingevoerd *  . Hiermee werd de rechtspraak definitief van het gemeentebestuur uitgezonderd. De laagste rechtsprekende instantie , waartoe Jutphaas ging behoren was het Vredegerecht te IJsselstein. M.b.t. de conscriptie werd geregeld, dat deze volgens de wetten en reglementen van de conscriptie in Frankrijk zou worden geregeld * 
Bij het decreet van 8 nov. 1810 werd de wet van 28 pluviôse an VIII (17 febr. 1800) van kracht *  . Hierin werd bepaald, dat iedere gemeente met minder dan 2500 inwoners -zoals Jutphaas- een maire, een adjoint (meestal aangeduid met adjunct), en een conseil municipal zou hebben *  .Voor de kleine plattelandsgemeenten trad hiermee voor het eerst de driedeling in het bestuur op, zo als we deze nu nog kennen. De Franse wetten werden hier slechts in zoverre van kracht, als dat bij decreet was bepaald. Per 8 nov. 1810 werd eerst een hele rits wetboeken, wetten, decreten e.d. van kracht in het departement De Monden van den Rijn, het departement de Monden van de Schelde, en het arrondissement Breda *  , en op 6 jan. 1811 werden deze wetten e.d. ook voor de overige Hollandse departementen van kracht verklaard *  . Bij decreet van 21 okt. 1811 werd een definitieve indeling van departementen, arrondissementen, cantons en gemeenten voorgeschreven *  . Hierna vindt in Jutphaas de voorbereiding plaats van de samenvoeging van verschillende gemeenten tot één grote mairie. Als eind 1811 L.C. Paling aftreedt als maire van het Gein *  , wordt de maire van het Over- en Nedereinde van Jutphaas, J.A. van Cortenberghe, benoemd tot waarnemend burgemeester van het Gein, met het oog op de op handen zijnde samenvoeging, 't Gein had op dat tijdstip behalve de maire nog een adjunct-maire, en 2 municipale raden *  , het Over- en Nedereinde had naast de maire nog een adjunct-maire en 5 municipale raden.
Ook dit gaat veranderen; I.v.m. de samenvoeging dienen voor gemeenten tot 2500 inwoners 1 maire, 1 adjunct-maire, en 10 municipale raden te worden benoemd *  .De mairies, welke samengevoegd gaan worden, worden aangeschreven hun papieren over te dragen *  .Op 1 jan. 1812 is de samenvoeging een feit. De dag daarvoor waren door de prefect van het departement maire, adjunct-maire en municipale raden benoemd *  . A.J. van Cortenberghe bleef maire. Samengevoegd tot de mairie Jutphaas werden: Oudenrijn-Heikop, Papendorp, Galekop, het Over- en Nedereinde van Jutphaas, het Gein, Rijnhuizen, Oost- en West-Raven.
Door deze herindeling werden de kosten voor de bestuursvoering aanmerkelijk lager, omdat er minder functionarissen nodig waren, zodat de belastingheffing meer ten goede kon komen aan de staatskas.De administratieve taak van de mairiën werd bovendien nog verzwaard door invoering van de burgerlijke stand (begin 1811) en het Franse belastingstelsel (begin 1812).
De periode 1813-1848
De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851
De periode na 1851
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Literatuur
N.B. De Historische Kring zal herfst 1983 een boekje doen verschijnen m.b.t. de geschiedenis van Jutphaas.Dezelfde vereniging geeft een per kwartaal verschijnend blad uit onder de naam: "Cronyck de Geyn".
Addendum
Addendum (2)
Inventaris
Bijlagen
1. Lijsten van burgemeesters, secretarissen, ontvangers over 1814-1971
2. Akten, opgenomen in de correspondentie over 1814-1909
N.B. Deze bijlage geeft een overzicht van acten, welke opgenomen zijn in de correspondentie 1814-1909 (inv.nrs. 2116-2248). Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen soorten acten. Ook acten, welke geen betrekking hebben op gemeentelijk handelen worden vermeld.
3. Bouw- en hinderwetvergunningen, 1 september 1849-30 maart 1927
N.B. De gegevens in deze bijlage zijn opgenomen onder inv.nrs. 3893-a t/m 3893-h in de inventaris..
4. Nadere toegang op de Bekendmakingen in inv.nrs. 2032 en 2033
5. Nadere toegang op de Bekendmakingen in inv.nr. 2035
6. Nadere toegang op kaarten en tekeningen
N.B. Vervaardigd in 1994 door C.J.H.M. van der Panne-Van Deuren. De op de tekeningen gebruikte namen voor gebouwen, wegen en waterwegen zijn, voor zover deze tegenwoordig niet meer gebruikt worden, tussen haakjes geplaatst en vervangen door de huidige namen, bv.:
- Rond het Fort en de Malapertweg (de Overeindsche Weg)
- het Merwedekanaal (de Vaartsche Rijn)
De beschrijvingen van tekeningen met bijzondere objecten of met de door de gemeente Utrecht in 1896 en 1954 geannexeerde gebieden, zijn zo nodig voorzien van een aparte toelichting, bv.:
- met het voormalig fort Jutphaas, thans een wijnhandel
- met de Vaartsche Rijn, gemeente Utrecht
De kaarten en tekeningen zijn chronologisch gerangschikt. Vóór de beschrijving is het inventarisnummer gezet waar de betreffende kaart of tekening in opgenomen is.
7. Overzicht van elders berustende archieven, betrekking hebbende op het gebied van de voormalige gemeente Jutphaas
N.B. Gegevens hiervoor zijn ontleend aan de gids voor de zuid-west Utrechtse archieven, samengesteld door F.R. Biesta en J.G.M. Boon, Benschop 1978
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1814-1929
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Jutphaas 1814-1929
Auteur:
C.G.M. Noordam
Datering toegang:
1983
Datering bewerking:
2011, 2019
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 07)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Nadere toegangen:
C.G.M. Noordam,Nadere toegang op het archief van Jutphaas 1910-1929, inventarisnummers 2295-2386 en 2420-2736 (1985) en B. Duinsbergen, Nadere toegang op het archief van Jutphaas, raadsnotulen 1929-1932 (1988)
Omvang:
38 m
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS