Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Handels sociëteit te Utrecht
712-9 Handels sociëteit te Utrecht
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Handels Sociëteit te Utrecht werd op 22 januari 1852 door enkele vooraanstaande Utrechtse zakenlieden opgericht. Haar doel is volgens de omschrijving in het reglement: 'een gemeenzamen band tussen de leden te vestigen, onderlinge verstandhouding, ontwikkeling, kennis en voorlichting te bevorderen en door gemeenschappelijk overleg, eerlijke en eendrachtige samenwerking in vrijzinnigen en verdraagzaamen geest, zoowel het algemeen belang als dat van handel en fabriekwezen in het bijzonder te behartigen'. Het archief van de Sociëteit (1852-1941) werd in 1945 aan het (voormalige) Gemeentearchief Utrecht in bruikleen gegeven. Dit archief werd geïnventariseerd door A. Graafhuis, welke inventaris in 1968 in druk verscheen als onderdeel van deel 1 van de Gebundelde inventarissen van het Gemeentearchief. Enkele kleine aanvullingen op dit archief werden in 1975, 1978, 1989 en 1992 bij het Gemeentearchief in bewaring gegeven. Om de beschrijvingen van de betreffende stukken op een goede wijze in de bestaande inventaris te integreren, is ervoor gekozen de oorspronkelijke ordening enigszins aan te passen en de oude nummers door een nieuwe te vervangen. Een concordantie op de nummers uit de inventaris van Graafhuis is achterin toegevoegd. De omvang van het archief bedraagt 5 m.
Inventaris
2. Stukken betreffende bijzonder onderwerpen
2.3. Financieel beheer
74-82 Kwitanties van de Sociëteit, 1852-1950
82 1941-1945
712-9 Handels sociëteit te Utrecht
Inventaris
2. Stukken betreffende bijzonder onderwerpen
2.3. Financieel beheer

74-82 Kwitanties van de Sociëteit, 1852-1950
82
1941-1945

Kenmerken

Datering:
1852-1978
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de handels sociëteit te Utrecht 1852-1978 (1988)
Auteur:
A. Graafhuis, herzien en uitgebreid door K. van Vliet
Datering toegang:
2002
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
4,68 m zuurvrije dozen
Thema trefwoorden:
Archiefvormer(s):