Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Familie Booth
x759 Familie Booth
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

759 Familie Booth
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Cornelis Booth
N.B. Arts, oudheidminnaar en burgemeester (Utrecht 20-10-1605-Utrecht 15-7-1678).
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
3. Historische aantekeningen, afschriften en uittreksels, verzameld of opgemaakt door of in opdracht van Cornelis Booth
759 Familie Booth
Inventaris
3. Historische aantekeningen, afschriften en uittreksels, verzameld of opgemaakt door of in opdracht van Cornelis Booth
- blz. 3
Proces -verbaal van getuigenverklaringen ten overstaan van pauselijk inquisiteur Jacobus de Hoichstraten over de vermeende Lutherse ketterij van Willem de Kuper, bijgenaamd de Rode, 1525. Afschrift.
- blz. 13
Onderhandse akte van getuigenverklaring door Frans Knobbebout c.s. op verzoek van Alydt weduwe van Geryt Merceliszn. over de eigendom van een rente van 2,5 oude schilden gaande uit een perceel land in Tull en 't Waal, z.j. Afschrift, 16de eeuw.
- blz. 15, 33
Stukken betreffende het rechtsgeding tussen Willem van Noort en Jan van Scorel betreffende hun maatschap ter inpoldering van het Zijpe, 1551-1552. Voornamelijk afschriften.
- blz. 25
Akte van getuigenverklaring ten overstaan van burgemeester en schepenen door Joostgen Jasper Henrickssoonsdochter inzake de leverantie van een hoeveelheid wijn afkomstig van Heijman Ruysch, kanunnik van St. Jan, en bestemd voor Zeger, secretaris op het kasteel Vredenburg, 1550.
- blz. 31
Akte van toewijzing door het kapittel van Oudmunster aan Nicolaus ab Assendelft, proost van Arnhem, van het canonicaat eerder in bezit van Johannes ab Assendelft, 1549. Afschrift.
- na blz. 38
Uittreksel uit het Buurspraakboek d.d. 23 september 1526.
- blz. 39
Verzoekschrift van de weduwe van Gysbert Cluetinck, overste ouderman, om alsnog in het genot gesteld te worden van (de tegenwaarde van) diens zilveren kovel, [ca. 1520]. Afschrift.
- blz. 41
Lijst van inkomsten uit het gerecht van Pijlsweerd ten tijde van de uitoefening van de ambachtsheerlijkheid door Heynrick Ruysch, 16de eeuw.
- blz. 45
Brief van het stadsbestuur ingekomen bij Lubbert van Waell betreffende het beheer van de nalatenschap van zijn broer Loych ten gunste van diens minderjarige kind, 1486.
- blz. 47
Akte waarbij Heynric de Rover, zoon van Zweder van Montfoort, zijn onderdanigheid betuigt aan de graaf van Holland, 1323. Afschrift.
- blz. 48
Akte waarbij Tyman de Edel Claessoen en zijn vrouw Fye aan Claes die Ryck een huis en hofstede aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Reguliers- en de Smeebrug in erfpacht geven, 1473, alsmede akte van afkoop van de erfpacht door laatstgenoemde, 1474. Afschriften van twee getransfigeerde akten.
- blz. 51
Onderhandse akte van overeenkomst tussen Cornelis Jacobsz. van Westervelt en Jacob Cornelissoon van Roysteyn en Ruysch Claesz., voogden van de vier minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Cornelia Claesdr. betreffende de uitkoop van deze kinderen uit de boedel van hun overleden moeder, 1570.
- blz. 53
Akte van verkoop door Evert Zoudenbalch aan Bartholomeus de Rijcke van een losrente van 62 car.gld en 10 stuivers op een hoofdsom van 1000 car.gld., 1560. Afschrift.
- blz. 57
Akte waarbij Erst Joestenz. van Vijanen zich verplicht tot een vergoeding voor de kost en inwoning die hij geniet bij zijn moeder Hillegont van Schayck, 1534. Afschrift.
- blz. 98
Afschriften van akten d.d. 1227, 1252, 1156, 1285, 1285, 1270 en 1292, onder de nrs. 757, 1275, 414, 2216, 2221, 1787 en 2551 afgedrukt in het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht.
- blz. 103
Akte waarbij de gebroeders Jan en Aerst van Pollanen verklaren dat zij zich in opdracht van hun vader moesten onttrekken aan hun verplichtingen jegens het Domkapittel inzake Elyaes van Woudenberch, 14de eeuw.
- blz. 103
Akte van volmacht door het St. Agnietenconvent te Amersfoort aan Willam van Bloemenweerde, rentmeester van het klooster, tot verkoop aan Willam Pyl van een huis in de Broeyelstraat, 1489.
- blz. 104
Onderhandse akte van zekerstelling door Danyell van Loenresloet aan Willam van Boechout, baljuw van Gouda, en zijn zoon Floris voor de betaling van 24 kapoenen zijnde een deel van de huurpenningen van de Beckevoerts hoeve tot 's Heeraartsberg die hij hen had verkocht, 1446.
- blz. 104
Brief van het kapittel-generaal te Utrecht ingekomen bij N.N. waarin wordt verzocht aan Vrederic Zoudenbalch de betaling te doen waartoe N.N.'s vader zich eerder had verplicht, 14de eeuw.
- blz. 105
Onderhandse akte waarin Hubert van Bueren zich tegenover Joris de Wit en Jacob van der Voort, voogden van de minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Mergriet Jacob van Mercksdr. verplicht tot bepaalde afspraken betreffende het beheer van het hen toekomende deel uit de boedel, 1557.
- blz. 106
Brieven van de Hollandse Rekenkamer en de graaf van Bossu, stadhouder van Holland en Zeeland, ingekomen bij Jan Baecx, rentmeester van Vianen, 1568-1574 .
Bijlagen
1. Concordantie van de oude nummers in de voorlopige inventaris van de 'collectie Booth' (onder vermelding van op de stukken aangetroffen nummers) naar de nieuwe inventarisnummers
2. Overzicht door W.A. Wijburg van de door C. Booth in zijn genealogische handschriften gebruikte afkortingen, met bijlagen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1544-1760
Toegangstitel:
Inventaris van stukken van de familie Booth (1414) 1544-1760
Auteur:
A. Pietersma
Datering toegang:
1994
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Het archiefblok bevat archiefbescheiden met verschillende rechtstitels
Omvang:
2,63 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS