Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: N.V. Tivoli te Utrecht
x774 N.V. Tivoli te Utrecht
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

774 N.V. Tivoli te Utrecht
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis
Bestuur
Personeel
Archief
sluiten
774 N.V. Tivoli te Utrecht
Inleiding
Archief
Het grootste gedeelte van het archief van de N.V. Tivoli werd op 16 februari 1979 in ongeordende en ongeschoonde staat door de bedrijfsleider H. Fierst van Wijnandsbergen aan de gemeentearchivaris overgedragen *  . Het archiefgedeelte besloeg ongeveer de periode 1955-1974 en had een omvang van ca. 30 strekkende meter. Omdat de heer Fierst van Wijnandsbergen het recente archiefmateriaal nog voor de liquidatie nodig had, werd afgesproken dat dit materiaal in een later stadium naar de Gemeentelijke Archiefdienst zou worden overgebracht. Een klein gedeelte van het archief bevond zich op bovengenoemde datum reeds in het archiefdepot. Plakboeken met kranteknipsels, registers met aantekeningen over verhuringen, programma's en verschillende foto's en bouwtekeningen waren op 3 februari 1978 door de beide bedrijfsleiders aan de gemeentearchivaris overgedragen *  . De notulen van 1906-1952 waren reeds omstreeks 1977 naar de Alexander Numankade overgebracht.
In augustus 1980 bleek, dat verschillende dossiers van de Raad van Bestuur in maart 1979 naar het bureau Culturele Zaken van de gemeente Utrecht waren gebracht. Deze archivalia, die een lengte besloegen van ca.1,5 meter, werden op 29 augustus 1980 door het bureau Culturele Zaken aan de gemeentearchivaris overgedragen *  .
Na de liquidatie van de N.V. Tivoli verhuisde op 26 maart 1981 het recente archiefmateriaal naar het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst. Dit archiefgedeelte, dat een lengte had van ca. 5 meter, bleek niet alleen stukken te bevatten over 1975-1980, maar ook over 1880-1974. In 1982 werd mij bekend, dat de personeelsdossiers en verschillende stukken betreffende salariëring en pensionering van het personeel in 1979 door de heer Fierst van Wijnandsbergen waren overgebracht naar het bureau Pensioenen van de gemeente Utrecht. Dit archiefgedeelte, dat een lengte had van ca. 1,5 meter, werd op 2 april 1982 door het bureau Pensioenen aan de gemeentearchivaris overgedragen *  .
Tenslotte werd op 2 september en 11 oktober 1982 van de heer Fierst van Wijnandsbergen nog een aantal archiefstukken ontvangen, waarvan enkele uit het jaar 1981.
Kort na de verschillende overdrachten werd het archiefmateriaal geselecteerd op te vernietigen stukken. Aan de hand van de binnen de gemeente Utrecht gehanteerde lijst van voor vernietiging in aanmerking komende financiële bescheiden werden onder meer de talrijke kas- en girostukken gescheiden van de te inventariseren stukken. Ook tijdens de inventarisatie werden veel stukken - bijvoorbeeld de duplicaten - uit het archief verwijderd. Een groot gedeelte van het te vernietigen materiaal werd op 2 april 1981 naar het Vernietigingscentrum voor Overheidsarchieven te Apeldoorn afgevoerd.
Archiefmateriaal van vóór 1880 is helaas niet aanwezig. De oudste stukken dateren van na de oprichting van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Park Tivoli. Het archief van 1880-1952 is echter zeer onvolledig; een groot gedeelte ervan betreft stukken die in de safe werden bewaard. De notulen van de vergaderingen van aandeelhouders zijn aanwezig vanaf 1907, die van de vergaderingen van de Raad van Bestuur vanaf 1906 en die van de vergaderingen van het Uitvoerend Bestuur van 1910-1941- Vreemd genoeg zijn de notulen van na 1952 ook verre van compleet. Van de notulen van de vergaderingen van aandeelhouders van na 1952 ontbreken verschillende jaren en de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur beginnen pas weer in 1972. In het archief van het gemeentebestuur van Utrecht 1813-1869 bevinden zich wel de aan B. en W. toegezonden exemplaren van de notulen van de vergaderingen van aandeelhouders en van die van de Raad van Bestuur over de periode 1952-1972 (toegang 1007-3, inv. nrs. 30085-30087).
De mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht, dat zich nog archiefmateriaal in het Tivoligebouw bevond, toen dit op 7 maart 1979 in vlammen opging. Stukken jonger dan 50 jaar die vertrouwelijke gegevens bevatten, kunnen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris geraadpleegd worden. Deze beperking van de openbaarheid is in N.B.'s bij de betreffende beschrijvingen aangegeven.
De materiële verzorging van het archief tijdens de inventarisatie heeft veel tijd in beslag genomen. De honderden ordners en hangmappen zijn vervangen door portefeuilles en omslagen, en de duizenden paperclips en nietjes zijn zoveel mogelijk verwijderd.
De volgorde van de archiefbestanddelen was grotendeels verstoord. De heer Fierst van Wijnandsbergen had de in februari 1979 over te dragen archiefbescheiden gerangschikt en ingepakt. Tijdens een bezetting van de Tivolizalen door ca. 150 demonstranten in de nacht van 26 op 27 januari van dat jaar werden echter vernielingen aangericht, waarbij de archiefstukken uit de dozen en kratten werden gegooid. Daardoor kwam het archief als een chaos bij de archiefdienst terecht en kostte het veel tijd de series bij elkaar te zoeken en de talrijke hangmappen met huurbevestigingen en correspondentie betreffende verhuringen weer goed op alfabet te leggen. Bij laatstgenoemde mappen bleek bovendien, dat de stukken niet altijd consequent waren opgeborgen. Stukken betreffende een correspondent werden veelal onder verschillende trefwoorden aangetroffen. Om dergelijke gevallen, die zoveel mogelijk gecorrigeerd zijn, te achterhalen en om de raadplegers van dienst te zijn bij het vinden van het juiste trefwoord, zijn alfabetische lijsten opgemaakt van alle correspondenten. Deze lijsten zijn in het eerste pak van de betreffende series gevoegd *  . De in het archief aangetroffen bouwtekeningen en foto's, die in een bij deze inventaris gevoegde bijlage beschreven zijn, zijn overgebracht naar de afdeling Prentenverzamelingen van de Gemeentelijke Archiefdienst; daar blijven zij voorlopig volgens de nummering van de bijlage gerangschikt. Als bouwtekeningen of foto's uit een archiefbestanddeel zijn verwijderd, is dit in een N.B. bij de betreffende beschrijving aangegeven.
Iedereen die aan de totstandkoming van de inventaris heeft meegewerkt, wil ik bij dezen graag hartelijk dankzeggen. Utrecht, oktober 1982 J.N. van der Meulen
Addendum
Literatuuropgave
Inventaris
1. Archief
2. Documentatie
Bijlagen
Lijst van de in het archief van de N.V. Tivoli aangetroffen tekeningen die naar de afdeling Prentenverzamelingen zijn overgebracht.
Lijst van de in het archief van de N.V. Tivoli aangetroffen foto's die naar de afdeling Prentenverzamelingen zijn overgebracht.
Kenmerken
Datering:
1880-1981
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de N.V. Tivoli te Utrecht voorheen N.V. Maatschappij tot exploitatie van het park Tivoli te Utrecht 1880-1981
Auteur:
J.N. van der Meulen
Datering toegang:
1982
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 50 jaar die vertrouwelijke gegevens bevatten slechts ter inzage na toestemming van de directeur van het Utrechts Archief
Rechtstitel:
Het archiefblok bevat archiefbescheiden met verschillende rechtstitels
Omvang:
15,72 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS