Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Provinciaal bestuur 1813-1920
x79 Provinciaal bestuur 1813-1920
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

79 Provinciaal bestuur 1813-1920
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Woord vooraf
Franse periode
Grondgebied van de provincie Utrecht
Organisatie
Provinciale staten
Gedeputeerde staten
Commissaris des konings
79 Provinciaal bestuur 1813-1920
Inleiding
Commissaris des konings
'Er zullen zijn in alle provinciën of landschappen commissarissen van den Souvereinen vorst, onder zulke benaming, als hij zal goedvinden'. Aldus artikel 76 van de grondwet van 1814. Op 20 april 1814 regelde de souvereine vorst het in funktie treden van de gouverneurs. De commissaris van het kwartier Utrecht en oud onder-prefect Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken werd de eerste Utrechtse gouverneur. Op 23 juni gaf de koning een voorlopige instructie aan de gouverneurs, die op 15 december 1820 werd vervangen door een definitieve.
De gouverneur werd - volgens artikel 15 van deze instructie - belast met 'het toezicht op de rigtige uitvoering van alle wetten, reglementen en verordeningen'. De bevoegdheden van de commissaris des konings kunnen we onderverdelen in het voorzitterschap van provinciale staten en gedeputeerde staten, zijn funktioneren als orgaan van de provincie en het medebewind.
De commissaris draagt zorg voor het bijeenroepen van de provinciale staten en voor de handhaving van de openbare orde in de statenvergadering. Hij tekent alle stukken die van de staten of gedeputeerde staten uitgaan. Alle aan provinciale staten of gedeputeerde staten gerichte stukken worden door hem geopend en hij draagt zorg voor een spoedige behandeling en afdoening. Hij heeft het oppertoezicht over de provinciale griffie.
Als orgaan van de provincie vertegenwoordigt hij de provincie in en buiten rechte. In een aantal gevallen is het medebewind aan de commissaris in plaats van gedeputeerde staten opgedragen, zoals het geval is met de afgifte van rijbewijzen en paspoorten.
Als orgaan van het rijk bezoekt hij jaarlijks een deel der provincie en brengt van zijn bevindingen verslag uit aan gedeputeerde staten en de minister van binnenlandse zaken. Jaarlijks wordt een algemeen beoordelend verslag van het bestuur der provincie ingezonden aan het departement van binnenlandse zaken. In 1914 is de inzending beeindigd. Bij burgemeestersvacatures doet hij een gemotiveerde aanbeveling en bij herbenoeming brengt hij advies uit. Hij ziet toe op de ambtsbetrachting van alle in de provincie aanwezige burgerlijke rijksambtenaren en bedienden. Hij zorgt voor de handhaving van de openbare orde en is bevoegd de daartoe nodige bevelen te geven aan de bevelhebbers van de in de provincie aanwezige marechaussee en schutterijen.
De commissaris neemt historisch een enigszins tweeslachtige positie in, omdat hij rechtens eigenlijk een in de provincie gestationeerde rijksambtenaar is, die de bevelen van de minister van binnenlandse zaken moet opvolgen. Door zijn verblijf in de provincie echter, door zijn banden met de bevolking en de provinciale belangen en door zijn voorzitterschap van provinciale staten en gedeputeerde staten is de commissaris geworden tot eenhoofdig representant en bestuursorgaan van de provincie, die naast de meerhoofdige (gedeputeerde staten) en veelhoofdige (provinciale staten) organen een eigen taak te vervullen heeft. In de nieuwe Provinciewet vindt de ontwikkeling van de positie van de commissaris als man van de provincie op verschillende plaatsen erkenning. In zijn ambtseed komt de formule voor 'dat ik de belangen der provincie met al mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen'.
Griffie
Bureau voor de statistiek
Provinciale waterstaat
De inrichting van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Bijlagen
Bijlagen
1. Enkele belangrijke wetten, koninklijke besluiten en andere besluiten
2. Lijst van gouverneurs, griffiers en leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten
3. Toegang op de serie notulen met bijlagen van Gedeputeerde Staten
4. Toegang op de serie verbalen van de Gouverneur/Commissaris betreffende algemene zaken
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1813-1920
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het provinciaal bestuur 1813-1920
Auteur:
A. Beets en W.B. Heins
Datering toegang:
1991
Datering bewerking:
2012
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
919,05 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS