Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariskantoren Huender en Van Meerlant te Utrecht
x839-3 Notariskantoren Huender en Van Meerlant te Utrecht
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

839-3 Notariskantoren Huender en Van Meerlant te Utrecht
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Notariskantoren
Archivalia
839-3 Notariskantoren Huender en Van Meerlant te Utrecht
Inleiding
Archivalia
De stukken die bewaard zijn gebleven, bestaan uit de volgende onderdelen.
Stukken over de bedrijfsvoering:
- kopieboeken van uitgaande brieven
- manualen waarin per cliënt is bijgehouden welke handelingen zijn verricht en waarin de daarbij behorende kosten zijn genoteerd
- diverse soorten kasboeken
Stukken over de taakuitvoering:
- kopieboeken van brevetten, ook wel akten in originali genoemd
Van brevetten werd geen minuut (in het protocol) opgemaakt, alleen een grosse (exemplaar voor de cliënt). Er werden blijkbaar wel kopieboeken bijgehouden met afschriften van brevetten. De brevetten die in deze inventaris opgenomen zijn, worden genoemd in de repertoires van de betreffende notarissen, die te vinden zijn in de notariële archieven van Utrecht (zie hieronder). De nummering loopt door, dat wil zeggen dat de nummering van de minuten in de protocollen hiaten vertoont, waar een brevet is opgemaakt. De repertoires zijn dus inhoudsopgaven van de minuten (in de protocollen) èn de brevetten (in de kopieboeken) samen.
- kopieboek van onderhandse akten
Deze akten komen noch in de protocollen noch in de repertoires voor en bevatten overeenkomsten tussen twee partijen.
Brevetten en onderhandse akten kunnen zijn geregistreerd bij de inspectie van de Rijksbelastingdienst om de dagtekening vast te leggen; dit gebeurt niet altijd. Ze dienen slechts "tot begin van bewijs" (BW art. 1927).
- rekeningen van openbare (hout)verkopingen en tiendverpachtingen
Hierin werd genoteerd wie eigenaar was geworden en voor welke prijs.
- alfabetische inhoudsopgaven op naam van opgemaakte akten.
Stukken betreffende een nevenfunctie:
- Stukken betreffen het agentschap van de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborgmaatschappij, waarvan Huender agent was. Er waren verschillende Utrechtse notarissen agent. Het archief van de Utrechtsche Brandwaarborg-Maatschappij bevindt zich ook bij de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (GAU), archiefnummer 184.
Duidelijk moet gesteld worden, dat in deze inventaris geen archivalia opgenomen zijn, die zijn bewaard en overgebracht op grond van de wet op het notarisambt, waaronder de protocollen en repertoires van de diverse notarissen.
Deze bevinden zich voor de periode tot 1915 in de notariële archieven:
GAU, archief nummer 174
tot 1905: toegang 6 (U 329 en U 332)
1906-1915: toegang 130 (alfabetisch op notaris)
De jongere stukken zijn nog niet overgebracht; ze bevinden zich in de notariële bewaarplaats in Utrecht of bij de diverse notarissen.
De aankomst van deze archivalia bij de GAU is in nevelen gehuld. Zeker is, dat de verwerving heeft plaatsgevonden (kort) vóór 1968. Toen de GAU namelijk in 1968 verhuisde van de Drift naar de Alexander Numankade, waren de stukken al aanwezig. Dat zou kunnen betekenen dat ze zijn overgedragen, toen het notariskantoor in 1965 overging van mr. A.A. Mulder naar mr. H. Minnema. Aanvankelijk stonden de bescheiden bij de GAU bekend als het archief "Koker/Huender"; van enige aanwijsbare orde was geen sprake. Na onderzoek bleek, dat het ging om archivalia van onder meer notaris Huender èn om het familiearchief Koker.
Het familiearchief Koker is bij notaris Huender terechtgekomen, toen hij het faillissement van Baltus Janszoon Koker, voormalig burgemeester van Krimpen aan de IJssel, afhandelde. Uit de stukken blijkt dat de familie Koker in de 17e eeuw in Broek in Waterland een vooraanstaande positie heeft bekleed. De stukken zijn dan ook overgedragen aan het streekarchief Waterland, dat de archieven van Broek in Waterland beheert.
Het oorspronkelijke archief "Koker/Huender" had een omvang van 13 m1.
Het archief van de familie Koker was volledig vermengd met de notarële stukken. Zoveel mogelijk is getracht alles wat op de familie Koker betrekking had, te scheiden van de andere stukken en voor het familiearchief te behouden. Van de notariële stukken zijn vernietigd de op naam van de cliënt staande mapjes, voornamelijk bestaande uit grosses (van deze akten bevindt zich nog een exemplaar in de protocollen van de desbetreffende notaris) en kladaantekeningen op de achterkant van kalenderbladen.
De notariële stukken hebben nu een omvang van 3 m1; het overgedragen familiearchief omvatte eveneens 3 m1.
september 1995, Martine van der Kaa
Literatuur
Kenmerken
Datering:
1853-1941 (1942)
Toegangstitel:
Inventaris van archivalia van de notariskantoren Huender (met voorgangers en opvolgers) 1892-1941 (1942) en Van Meerlant 1853-1898
Auteur:
M.J. van der Kaa
Datering toegang:
1995
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Schenking (van een niet overheidsarchief)
Omvang:
2,85 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS