Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Nederlandsche centraal spoorweg-maatschappij
x902 Nederlandsche centraal spoorweg-maatschappij
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

902 Nederlandsche centraal spoorweg-maatschappij
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte geschiedenis van de archiefvormer
Kort overzicht van de organisatie
sluiten
902 Nederlandsche centraal spoorweg-maatschappij
Inleiding
Kort overzicht van de organisatie
Het bestuur van de maatschappij wordt uitgeoefend door de Raad van Administratie. De Raad bestaat uit maximaal 9 leden en vanaf 1876 uit maximaal 6. Minimaal tweederde van de leden moeten Nederlanders zijn. De vergaderfrequentie was gemiddeld 1 keer per week; vanaf 1867 gemiddeld 2 keer per maand en vanaf 1868 1 keer per maand; vanaf 1872 1 keer per kwartaal. De werkzaamheden van de Raad worden geregeld in een Huishoudelijk Reglement. De Raad van Administratie is belast met het algemeen beheer van alle zaken, gelden en waarden en met de uitvoering van alle besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad sluit alle overeenkomsten, benoemt en ontslaat de directeur en alle ambtenaren, vertegenwoordigt de maatschappij binnen en buiten rechte. Met ingang van 4 april 1891 werd de naam gewijzigd in Raad van Commissarissen, die uit maximaal vijf leden mocht bestaan. Deze hield zich bezig met het toezicht en de controle over het bestuur en het beheer van de directeur. Omdat de Raad van Commissarissen als het ware de opvolger is van de Raad van Administratie is er in deze inventaris voor gekozen om de Raad van Commissarissen vooraf te laten gaan door de Raad van Administratie. Hiërarchisch gezien staat de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan boven de besturende Raad van Administratie. Bij de NCS is er echter tijdens de Raad van Administratie geen sprake van een toezichthoudend orgaan. De Raad van Administratie zelf hield zich ook niet bezig met het toezicht.
De Raad van Administratie wordt bijgestaan door een directeur aan wie de algemene dagelijkse gang van zaken is opgedragen. Deze directeur kan lid zijn van de Raad van Administratie. In 1876 is voor het eerst in de organisatie van de maatschappij sprake van een directeur. Op 31 december van het jaar worden de financiële boeken gesloten en worden door de directeur de balans en de winst- en verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden ter goedkeuring aangeboden aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt minimaal 1 keer per jaar bijeen. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Administratie, later Raad van Commissarissen genoemd. In 1876 is er sprake van een chef van de algemene dienst, een ingenieur van de weg, een ingenieur-werktuigkundige als chef van de lopende dienst, een chef van het goederenvervoer en een controleur. In 1891 waren er een dienst van het goederenvervoer, een dienst van weg en werken, een dienst van treinen en van het materieel en een centrale dienst. Per 1902 een dienst van het vervoer, een dienst van weg en werken, een dienst van tractie en materieel en een centrale dienst.
Overzicht van de spoorlijnen
Beknopte schets van het archief
Addendum
Inventaris
1. Organisatie
2. Organen van de vennootschap
3. Diensten
Bijlagen
1. Concordantie op de inventaris door C.J. de Jong
2. Overzicht van inventarisnummers die eigendom zijn van het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht
3. Overzicht van inventarisnummers die geschonken zijn door B. Steinkamp
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1860-1934
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de N.V. Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (N.C.S.) 1860-1934
Auteur:
Medewerkers project 'Historisch archief Nederlandse Spoorwegen', in samenwerking met het Nederlands Spoorwegmuseum
Datering toegang:
2000
Datering bewerking:
2013
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
12,36 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS