Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Stichting De Boom

466 Stichting De Boom

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het landgoed De Boom is gesticht door Arnoud Jan de Beaufort (1855-1929), burgemeester van Leusden. Hij volgde hiermee het voorbeeld van Willlem Hendrik de Beaufort die op deze manier landgoed Den Treek (goederencomplex te Amersfoort en Leusden) had samengesteld. In 1878/79 heeft Arnoud Jan buitenplaats De Boom gebouwd en een park en tuin aangelegd. De naam van de buitenplaats werd ontleend aan een oude boom die er al stond toen het huis gebouwd werd. Aan die boom werden de officiële gemeentelijke mededelingen aangeplakt.
In 1879 huwde Arnoud Jan met Maria Isabella Anna Josine Charlotte van Hardenbroek (1856-1926). Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Ernest Louis (1884-1929) en Anna Aleida (1880-1975).
In de loop der jaren heeft Arnoud Jan diverse hofsteden, boerderijen, woningen en percelen aangekocht en aan het landgoed toegevoegd. In april 1929 kochten Ernest Louis en Anna Aleida het landgoed Heiligenberg te Leusden aan van de familie Vening Meinesz. Nadat Maria Isabella Anna Josine Charlotte in 1926 gestorven was, overleden in 1929 ook Ernest Louis en Arnoud Jan kort na elkaar zodat Anna Aleida (‘juffrouw Annie’) alleen achterbleef op het landgoed De Boom.
In 1948 richtte Anna Aleida de Stichting De Boom op waarin beide landgoederen werden ondergebracht. Huize De Boom bleef privé-eigendom van Anna Aleida die het huis bleef bewonen. Na haar overlijden in 1975 werd ook het huis in de stichting opgenomen.
Het doel van de stichting was het bevorderen van de geestelijke en stoffelijke belangen van personen en instellingen in de gemeenten waar het landgoed haar bezittingen heeft. Onder het beheer van de stichting zijn diverse hofsteden, boerderijen, woningen en percelen, gelegen onder diverse gemeenten.
De stukken betreffen voornamelijk archivalia van Arnoud Jan de Beaufort en zijn dochter Anna Aleida als eigenaren van landgoederen De Boom en Heiligenberg, met bijbehorende retroacta, en van de rentmeester van het landgoed. Daarnaast bevatten de stukken betreffende het landgoed De Heiligenberg (inv.nrs. 11-1 t/m 12-12) ook diverse stukken die gevormd zijn door hun successievelijke eigenaren en bewoners, onder meer J.K.H. de Beaufort.
In 1986 is de verzameling stukken namens de Stichting De Boom te Leusen door M.Y. van Hasselt-De Beaufort te Maarn in bewaring gegeven aan het Rijksarchief te Utrecht, vanaf 1998 Het Utrechts Archief.
De meeste stukken zijn, vermoedelijk door Anna Aleida de Beaufort, ingedeeld per goederencomplex en afzonderlijk genummerd en beschreven op afzonderlijke inhoudslijsten. Deze oorspronkelijke indeling heeft de basis gevormd van de plaatsingslijst die W.B. Heins na de inbewaargeving van de stukken heeft vervaardigd. De aangetroffen inhoudslijsten zijn gevoegd bij de betreffende stukken. In 2014 is de plaatsingslijst van Heins enigszins bewerkt waarbij onder meer een inleiding werd toegevoegd en de aanwezige charters afzonderlijk werden beschreven en geborgen.
De omvang van de stukken bedraagt 0,72 m. De stukken zijn volledig openbaar.
Utrecht, 2014
T.L.H. van de Sande
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1598-1946
Toegangstitel:
Inventaris van de verzameling retroacta van Stichting De Boom te Leusden met betrekking tot het beheer van landgoederen De Boom en Heiligenberg te Leusden, 1598-1938 (1956)
Auteur:
W.B. Heins, bewerkt door T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
z.j.
Datering bewerking:
2014
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,72 m zuurvrije dozen
Archiefvormer(s)::
 
 
 
chat loading...