Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoestemming...

534-1 Huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen van de Burgerlijke Stand in de provincie Utrecht 1923-1932

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De huwelijkse bijlagen, huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoe-stemmingen van de burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Utrecht over 1923-1932 zijn in 1983 door de arrondissementsrechtbank te Utrecht overgedragen aan het (voormalige) Rijksarchief in Utrecht, nu Het Utrechts Archief.
In 1991 werden door de directeur gerechterlijke ondersteuning in het arrondissement Utrecht de huwelijkse bijlagen over 1933-1942 overgedragen aan het (voormalige) Rijksarchief in Utrecht.
Op voornoemde series uit 1983 en 1991 is vervolgens een plaatsingslijst gemaakt, genummerd 1-357.
In 1997 werden door het (voormalige) Rijksarchief in Gelderland (nu Gelders Archief) de huwelijkse bijlagen en de registers van huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen van de gemeenten Rhenen en Veenendaal over 1923-1932 overgedragen aan het (voormalige) Rijksarchief in Utrecht. De stukken vormden een onderdeel van de overdracht van de serie (dubbele) registers van de burgerlijke stand van de gemeenten Rhenen en Veenendaal over 1903-1932.
In 2007 is besloten om van voornoemde drie series de huwelijkse bijlagen te scheiden van de huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen en te beschrijven in drie afzonderlijke inventarissen, namelijk: - huwelijkse bijlagen over 1923-1932 - huwelijkse bijlagen over 1933-1942 (buitenlanders) - huwelijksaangifte en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen over 1923-1932 De registers van huwelijksaangifte en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen over 1923-1932 werden beschreven in onderhavige inventaris.
Als gevolg van een provinciale grenswijziging werd de gemeente Vianen op 1 januari 2002 ingedeeld bij de provincie Utrecht. Naar aanleiding van deze nieuwe indeling werd in 2006 de serie (dubbele) registers van de burgerlijke stand, afkomstig van de arrondissementsrechtbank overgebracht van het Nationaal Archief naar Het Utrechts Archief. Het betreft de registers van de gemeente Vianen en van de voormalige gemeenten Everdingen en Hagestein die in 1986 in Vianen zijn opgegaan. In 2007 is besloten de bestaande toegangen op voornoemde registers te verenigen in een afzonderlijke inventaris met een nieuwe nummering. Er is voor gekozen om de daarin beschreven registers van huwelijksaangifte en -afkondigingen en huwelijks-toestemmingen over 1923-1932 niet op te nemen in onderhavige inventaris.
Van de gemeenten Amersfoort en Utrecht zijn tevens enkele pakken met bijlagen bij de registers van huwelijksaangiften en -afkondigingen aangetroffen. De totale omvang van de serie huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen over 1923-1932 is 24,12 m. De stukken zijn in geheel openbaar.
Utrecht, 2009 T.L.H. van de Sande
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1923-1932
Toegangstitel:
Inventaris van de registers van huwelijksaangiften en -afkondigingen en huwelijkstoestemmingen van de burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1923-1932
Auteur:
T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
2009
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
24,12 m