Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Comité 'tussen de grachten' te Utrecht

821-14 Comité 'tussen de grachten' te Utrecht

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In de jaren '70 was in het zuidelijke gedeelte van de oude (binnen)stad een aantal buurtcomités werkzaam: het comité Nieuwegracht Oost, de vereniging Oudegracht Zuid, de werkgroep Twijnstraat e.o en de werkgroep Vrouwjuttenstraat e.o.
Het buurtcomité "Tussen de Grachten" ontstond in januari 1977 uit een samengaan van de comités "Twijnstraat en omgeving" en "Vrouwjuttenstraat en omgeving". Het doel was het behartigen van de belangen van alle bewoners van het gebied, dat gelegen was tussen de oostzijde van de Oude- en de westzijde van de Nieuwegracht en dat aan de noordzijde begrensd werd door het Domplein. Het buurtcomité bestond uit een overleg van buurtbewoners. Het organiseerde buurtvergaderingen en had een aantal commissies en/of werkgroepen en ook de zgn. straatcontacten ingesteld.
Het buurtcomité was aangesloten bij de "Stichting Buurtwerk Binnenstad", de SBB. De SBB was op haar beurt aangesloten bij het SUK, de Samenwerkende Utrechtse Wijk- en Aktiekomitees. Het buurtcomité was vertegenwoordigd in de Adviesraad voor de Binnenstad.
De wijkwinkel was gevestigd op het adres Twijnstraat 76.
Het Comité Tussen de Grachten bestaat nog steeds.
Het archief is op 10 februari 1984 aan de Gemeentelijke Archiefdienst in eigendom overgedragen.
Het archief had een omvang van 1,20 m en bestond uit enkele dozen ongeordend materiaal, rijp en groen. Tijdens het inventariseren zijn alle voor het goede begrip van de taakuitvoering van het comité niet relevante stukken eruit verwijderd en vernietigd.
Het archief bevat uit de jaren van vóór 1977 stukken van de werkgroepen Twijnstraat e.o. en Vrouwjuttenstraat e.o. Deze stukken en de stukken van na 1977 zijn dusdanig met elkaar vermengd geraakt-vermoedelijk door een personele unie in de persoon van Emma van den Dool-dat in het kader van deze tamelijk globale inventarisatie geen pogingen zijn gedaan de oorspronkelijke orde te herstellen.
De uiteindelijke omvang van het archief bedraagt 0,85 m.
december 1993, G.J. Röhner
In 2012 zijn door mevr. I. van den Brink te Utrecht diverse archivalia van de Stichting Buurtwerk Binnenstad geschonken aan Het Utrechts Archief. Hieronder bevonden zich eveneens enkele stukken, met name exemplaren van diverse wijk- en buurtkranten, die beter in onderhavig archief konden worden opgenomen. Als gevolg daarvan zijn inv.nrs. 14, 15, 19, 22 en 23 aangevuld en werd inv.nr. 18-a nieuw toegevoegd. De overige stukken van voornoemde schenking zijn opgenomen in de Verzameling losse aanwinsten (fragmentarchieven) als inv.nrs. 416-425 (toegangsnr. 1111-1).
Utrecht, 2012
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1977-1987
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het comité 'Tussen de grachten' (1971) 1977-1987 (1991)
Auteur:
G.J. Röhner
Datering toegang:
1993
Datering bewerking:
2012
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,89 m zuurvrije dozen
Categorie:
Archiefvormer(s):
 
 
 
chat loading...