Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over ...

1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van de archieven en verantwoording van de inventarisatie
Gedrukte bronnen en algemene literatuur
N.B. Alleen betreffende de rol van het gemeentebestuur.
Bijlagen
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.5. Openbare Werken, gemeentelijke eigendommen en (woning)bouw
1.5.7. Toezicht op het bouwen en slopen
1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.5. Openbare Werken, gemeentelijke eigendommen en (woning)bouw
1.5.7.
Toezicht op het bouwen en slopen
NB:
In de loop van de negentiende eeuw ging het toezicht op het bouwen een steeds grotere rol spe-len. Volgens de Gemeentewet van 1851 hadden de gemeenten de bevoegdheid om verordeningen op dit terrein op te stellen. Dit resulteerde in 1859 voor Utrecht in de Verordening op het bouwen en slopen. In deze verordening waren bepalingen opgenomen over onder andere het slopen, bouwen en verbouwen van panden, het plaatsen van hekken, het aanbrengen van veranderingen aan deuren of vensters en het aanvragen van vergunningen hiervoor bij B & W. De verordening werd vrijwel elk jaar herzien.
Tot 1867 adviseerde de kameraar B & W over de aanvragen voor vergunningen. Voor de technische as-pecten liet hij zich bijstaan door de stedelijke architect. In 1867 werd de functie van kameraar opgeheven en werd de stedelijk architect de directeur van de een jaar later opgerichte Dienst Openbare Werken.
Het dagelijks toezicht was de taak van de inspecteur van de bouwpolitie, vanaf 1874 inspecteur over het bouwen. Deze functionaris hield zich ook bezig met de uitvoering van verordeningen op de straatpolitie, waarvan de eerste in 1856 werd vastgesteld. Het ging hierbij om zaken als de plaatsing van zonne-schermen en uithangborden, het opbreken van de openbare weg e.d. Bij onderzoek naar de vraag of een gebouw wel voldeed aan de eisen van de openbare gezondheid werd nauw samengewerkt met de Ge-zondheidscommissie.
In 1901 kwam de Woningwet tot stand. Hierin werden de gemeentelijke bevoegdheden ten behoeve van de verbetering van de volkshuisvesting aanzienlijk uitgebreid. Zo konden woningen onbewoonbaar wor-den verklaard. Tegelijk werd een nieuwe Gezondheidswet van kracht. In beide wetten werd aan de be-staande Gezondheidscommissies een grotere rol toebedeeld.
Als gevolg van de invoering van de Woningwet werd het bouwtoezicht aanzienlijk uitgebreid. In 1905 kreeg de inspecteur voor het bouwen de nieuwe naam hoofdinspecteur van het bouw- en woningtoezicht.

Kenmerken

Datering:
1813-1910
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van het gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969. Deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers (1500) 1813-1910 (1971)
Auteur:
A. Pietersma
Datering toegang:
2005
Openbaarheid:
Bepaalde inv. nrs. - onder meer over de zuivering van ambtenaren na de Tweede Wereldoorlog - zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de gemeentearchivaris
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
1264,59 m
Thema trefwoorden: