Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over ...

1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van de archieven en verantwoording van de inventarisatie
Gedrukte bronnen en algemene literatuur
N.B. Alleen betreffende de rol van het gemeentebestuur.
Bijlagen
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.7. Openbare orde en veiligheid
1.7.3. Toezicht
1.7.3.2. Gevangenissen en huizen van bewaring
1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.7. Openbare orde en veiligheid
1.7.3. Toezicht
1.7.3.2.
Gevangenissen en huizen van bewaring
NB:
In Utrecht bestonden in 1815 de volgende gevangenissen: Stedelijk Policiehuis of Huis van Arrest (voor personen die door een politiegerecht zijn veroordeeld, personen tegen wie nog geen bevel tot in-hechtenisneming is uitgevaardigd en passanten), Tucht- en Werkhuis (voor veroordeelden) en Militaire Provoost (voor militairen tegen wie een aanklacht is ingediend). In 1821 kwam een reorganisatie van het gevangeniswezen tot stand, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen drie soorten strafgevangenis-sen voor langgestraften en vier soorten gevangenissen voor verdachten, personen tegen wie een aan-klacht is ingediend en kortgestraften. Tot de laatste categorie behoorde een Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering, een vereniging van drie soorten gevangenissen voor personen die nog niet zijn veroordeeld, en een Huis van Bewaring. In Utrecht werd het Tuchthuis aan het Nicolaaskerkhof uitgebreid met een naastgelegen gebouw, de zogenoemde Claasbarakken. Hierin werd het Verenigd Huis van Arrest en Provoosthuis gevestigd, vanaf 1839 onder de naam van het Burgerlijk en Militair Huis van Bewaring. On-danks de slechte staat bleef deze gevangenis na het gereedkomen in 1856 van een nieuwe cellulaire Strafgevangenis (voor langgestraften) aan het Wolvenplein nog een tijdje in gebruik. In 1877 werd deze instelling opgeheven-het Wolvenplein nam een deel van de functie over-maar toch bleef het gebouw in gebruik als Huis van Arrest (voor nog niet veroordeelden) en Huis van Bewaring (voor kortgestraften). Dit bleef zo tot de opening in 1897 van een nieuw Huis van Bewaring aan de Gansstraat. Deze indeling voldeed zo aan de bepalingen van de nieuwe gevangeniswet van 1886.

Kenmerken

Datering:
1813-1910
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van het gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969. Deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers (1500) 1813-1910 (1971)
Auteur:
A. Pietersma
Datering toegang:
2005
Openbaarheid:
Bepaalde inv. nrs. - onder meer over de zuivering van ambtenaren na de Tweede Wereldoorlog - zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de gemeentearchivaris
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
1264,59 m
Thema trefwoorden: