Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over ...

1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van de archieven en verantwoording van de inventarisatie
Gedrukte bronnen en algemene literatuur
N.B. Alleen betreffende de rol van het gemeentebestuur.
Bijlagen
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.14. Militaire zaken
1.14.10. Archief van de schutterij
1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.14. Militaire zaken
1.14.10.
Archief van de schutterij
Datering:
(1810) 1813-1907
Bij Soeverein Besluit van 20 december 1813 werd bepaald dat in steden waar tot dusver een afdeling van de in de Franse tijd ingestelde Nationale Garde of Gewapende Burgerwacht had bestaan, schutterijen zouden worden ingesteld. In de grondwet van 1814 werd dit bevestigd. Deze bepalingen werden uitgewerkt in de Wet op de schutterijen van 1815, die de schutterijen verdeelde in dienstdoende in gemeenten met meer dan 2500 inwoners en rustende in de overige gemeenten. Deze laatste zouden alleen worden opgeroepen in tijden van oorlog en gevaar. De schutterij in de gemeente Utrecht bestond uit twee bataljons, samen bestaande uit ruim 1100 officieren en manschappen. De rechtspleging werd opgedragen aan een Krijgsraad, te kiezen door het plaatselijk bestuur. De Krijgsraad was ook verantwoordelijk voor de administratie en het financieel beheer. Bij de Wet op de schutterijen van 1827 werd de naam veranderd in Schuttersraad.
In de provincie Utrecht hadden alleen Amersfoort en Utrecht een dienstdoende schutterij. De rest van de provincie kende vijf bataljons rustende schutterij. Daarvan zijn er in 1830 drie mobiel gemaakt en die kregen toen ook een Schuttersraad. In 1906 werd de schutterij opgeheven. De taken werden overgenomen door de nieuw ingestelde Landweer.
Zie ook de inv.nrs. 12086-12348.

Kenmerken

Datering:
1813-1910
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van het gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969. Deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers (1500) 1813-1910 (1971)
Auteur:
A. Pietersma
Datering toegang:
2005
Openbaarheid:
Bepaalde inv. nrs. - onder meer over de zuivering van ambtenaren na de Tweede Wereldoorlog - zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de gemeentearchivaris
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
1264,59 m
Thema trefwoorden: