Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Transcripties
Transcripties
beacon
11  transcripties
 
 
 
 
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen met classificatienummers, (1768) 1911-1969 (1990)
1.14. Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie ((-1.85))
1.14.46. Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke opvoeding. Sport. Recreatie ((-1.855))
1.14.46.2. Plechtigheden en herdenkingen ((-1.855.2))
30527 Stukken van burgemeester G.A.W. ter Pelwijk over de in opdracht van de Vereniging Oud-Utrecht door hem samengestelde publicatie De Bevrijding van Utrecht, met een door de commandant van de Politie Opleidingsschool toegezonden foto van een neergestort Engels vliegtuig in de tuin van een perceel aan de Goedestraat, 1945-1948.

Doorzoek alle bestanden van dit stuk

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
4 Anniversarium Carthusianorum Vallis novae Lucis Sancti Salvatoris Ultrajectensis, necrologium, samengesteld door Henricus Bor, ca. 1440, met gegevens vanaf 1391, bijgehouden tot en met 1580
NB:
Afkomstig uit de bibliotheek van Gijsbert Lap van Waveren, signatuur: lib.F.85/et/seqq. In gewijzigde volgorde van de hoofdstukken en rubrieken uitgegeven door L. van Hasselt, 'Het necrologium van het kartuizer klooster Nieuwlicht', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 9 (1886), p. 132-389. Zie voorts: Gumbert, Die Utrechter Kartaüser, p. 16-22.
Specificatie:
- ‘In nomine Domini amen. Ad perpetuam memoriam habendam de tempore fundacionis etc.’, kroniek van de oprichting, begiftiging en bevestiging van het klooster over 1391-1407, vermoedelijk door Henricus Bor (1-6)
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 185 (versie A).
- Lijst van de 35 prioren, met biografische aantekeningen, z.j. (6-7)
- Lijst van begraven personen van buiten het klooster (8-9)
- Lijst van overleden weldoeners, met vermelding van schenkingen en bijbehorende verplichtingen en jaargetijden van de kartuizers, ingericht volgens de liturgische jaarkring, bijgehouden tot en met 1549 (13-16)
- Reglementen van de eredienst voor de overleden weldoeners van het klooster, samengesteld door prior en convent, 1440 (19)
- Aantekeningen betreffende de documenten met de regeling van de broederschappen van het klooster Nieuwlicht met andere kloosters en de Utrechtse kapittels van Oudmunster, St. Pieter en St. Jan, 1441-1448 (20)
- Officium benefactorum, necrologium, samengesteld door Henricus Bor ca. 1440 en bijgehouden tot en met 1575 (21-68)
- Algemene voorschriften voor het gebruik van de liturgische kalender over 1422-1429 (69-71)
- Reglement voor het luiden van de klok (72)
- Aantekeningen betreffende de regelingen van de broederschappen van het klooster Nieuwlicht met de kartuizerkloosters bij Geertruidenberg en Amsterdam, het cisterciënzerklooster te IJsselstein en met de Utrechtse kapittels van Oudmunster, St. Pieter en St. Jan, z.j. (73)
- Kroniek betreffende de oprichting en wijding van een nieuw gebouw met drie altaren aan de oostzijde van
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:

Doorzoek alle bestanden van dit stuk

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3 Chronicon seu fundatio Cartusiae Ultraiectinae, kronieken en aantekeningen betreffende het klooster Nieuwlicht, afschriften, (eind 16e eeuw)
Datering:
(eind 16e eeuw)
NB:
Vgl. Gumbert, Die Utrechter Kartaüser, p. 16, 18-22.
Specificatie:
- De fundatione monasterii Carthusianorum iuxta Ultraiectum, quod dicitur Novae lucis in Valle florum, patronum habens Salvatorem, kroniek over de stichtingsjaren 1391-1407, afschrift door Gijsbert Lap van Waveren (3-6)
- Incipit chronica huius nostrae domus scilicet Novae lucis et in den Enghe ac in Valle Florum a domino Salvatore patrono nostro ut speramus divinitus inclutae, kroniek van de oprichting, begiftiging en bevestiging van het klooster over 1391-1407, vermoedelijk door Henricus Bor (7-22)
M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen (’s-Gravenhage 1981) nr. 185 (versie B).
- Sequuntur metri de praedicta materia, gedicht op het klooster Nieuwlicht (22-24)
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 262.
- Sequuntur alia metra de eadem materia, gedichten op het klooster Nieuwlicht (25-30)
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 262.
- De titulo ‘Vallis florum’, gedicht op het klooster Nieuwlicht (30-31)
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 262.
- De titulo ‘Novae lucis’, gedicht op het klooster Nieuwlicht (31-32)
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 262.
- De titulo ‘In de Enghe’, gedicht op het klooster Nieuwlicht (33-34)
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 262.-Brevis recapitulatio praedictorum (34)
- Rigmus deprecatorius de materia praedicta, hymne (35-37)
- Lijst van de provincies van de kartuizer orde (37)
- Lijst van alle kartuizerkloosters (38-47)
- Beredeneerde lijst van pauselijke privileges verleend aan kartuizerkloosters (47-52)
- Gebed voor de bescherming van het klooster (52)
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Archieven van kloosters, 1284-1803
4.3. Vrouwenkloosters
4.3.03. Convent van St. Nicolaas
986 Register van het begijnhuis, z.j.
Datering:
z.j.
Reden geen uitleen:
Het stuk is digitaal beschikbaar
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:

Doorzoek alle bestanden van dit stuk

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga