Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795

702 Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
Inventaris
2. Archief van de financiekamer, 1577-1795
N.B. De Financiekamer (Gecommitteerden tot directie van stadsfinancie) werd opgericht bij besluit van de Vroedschap d.d. 22 oktober 1655 (Van de Water, Placaatboek III, p. 232) 'tot redres van voorgaende abusen,' denkelijk naar aanleiding van den slechten staat van stadskas, waarover 21 maart 1655 een ampel rapport aan de Vroedschap werd ingediend. Zij werden jaarlijks door Burgemeesteren uit de Vroedschap gekozen, het getal leden was aanvankelijk op vijf, sedert 20 oktober 1656 op drie, later op vier bepaald. De thesaurier en de kameraar hadden zitting in de commissie, als secretaris stond haar bij de tweede secretaris van politie, vandaar secretaris van finantiën genoemd. De commissie vergaderde aanvankelijk eenmaal 's maands, doch hare werkzaamheden namen zoo toe, dat zij blijkens Vroedschapsresolutie d.d. 18 oktober 1723 alle weekdagen voormiddags en bovendien driemaal 's weeks des namiddags vergaderde, in 1758 vergaderde zij tweemaal 's weeks (Tegenwoordige Staat van Utrecht I, p. 439). De gecommitteerden hielden in het algemeen toezicht op het beheer van stadsfinantiën en op de ambtenaren der stad, zij sloten de wekelijksche rollen van den kameraar, onderzochten de specificatiën van leverantiën en arbeidsloon, voordat de Vroedschap die goedkeurde, zij kochten het brandhout en andere huishoudelijke behoeften, zij onderteekenden mede alle ordonnantiën van betaling en adviseerden over remissie, aan pachters van stadsmiddelen te verleenen, zij maakten lijsten der verkochte stadsgoederen en collationneerden de los- en lijfrenteboeken der stad. Blijkens de Vroedschapsresolutie van 28 november 1681 berustte bij de kamer ook de ontvangst van het huis- en familiegeld. Den 15 september 1721 werd aan gecommitteerden met de Gecommitteerden tot de stadsbermen en singels opgedragen, de stadsbuitengrachten en singels tweemaal 's jaars te schouwen.
Den 14 januari 1760 stelde de Vroedschap een reglement vast, waarbij de werkzaamheden der kamer meer in bijzonderheden geregeld werden.
2.8. Archief van de thesaurier
1339 Attestatiën de vita, procuratiën en quittantiën, wegens de betaling der lijfrenten door dr. C. Booth als thesaurier der stad, 1662-1665
702 Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795
Inventaris
2. Archief van de financiekamer, 1577-1795
2.8. Archief van de thesaurier
1339
Attestatiën de vita, procuratiën en quittantiën, wegens de betaling der lijfrenten door dr. C. Booth als thesaurier der stad, 1662-1665
Datering:
1662-1665
NB:
Afkomstig uit de papieren van dr. C. Booth.
Omvang:
1 omslag
Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1577-1795
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van het stadsbestuur van Utrecht 1577-1795
Auteur:
S. Muller Fz.
Datering toegang:
1890
Datering bewerking:
1993, 2016
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Rechtstitels voor 1962, passen niet direct in de Archiefwet van 1962 of 1995
Omvang:
342 m