Personen Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Kinderen en erfgenamen van Jan de Keyser:

Personen

 • Hier vindt u de openbare persoonsgegevens in de volgende bronnen. De afbeeldingen kunt u gratis downloaden:
   

  • Criminele sententies (1513-1811)
  • Notariële akten stad Utrecht (1560-1811)
  • Doop-, trouw- en begraafboeken provincie Utrecht (1579-1811).
  • Openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de burgerlijke stand van stad en provincie Utrecht (1811- 1970). Bijna alle openbare aktes zijn op naam ontsloten en digitaal beschikbaar
  • Memories van successie van stad en provincie Utrecht (1806-1902)
  • Militieregisters van de stad Utrecht (vanaf 1814) en andere plaatsen in de provincie Utrecht (vanaf 1868) tot aan 1920. 
  • Personeelsleden van de voorgangers van de NS (1836-1920, let op: kies hier bij bron op pagina in personeelsregister ).
  Bedelingsregisters stad Utrecht (1623-1910): vermeldingen van personen aan wie hulp werd gegeven door diakenen van de hervormde gemeente in Utrecht.
   

 

Niet alles is openbaar

Vanwege de privacywetgeving zijn niet alle gegevens van bij ons geïnventariseerde personen openbaar. Akten uit de burgerlijke stand worden daarom pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensaktes worden 50 jaar, huwelijksaktes 75 jaar en geboorteaktes pas 100 jaar na dato openbaar. 
Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek conform AVG art. 5.1b.

Zoekhulp
De wildcard * (sterretje) vervangt een willekeurig aantal tekens. Een wildcard kan alleen gebruikt worden wanneer het woord met minimaal drie tekens begint. 

De wildcard _ (underscore) vervangt één teken. Deze wildcard kan op iedere plaats in de zoekterm voorkomen. Combinaties van * en _ behoren ook tot de mogelijkheden. 

Meer relevante bronnen
Deze database bevat alleen die bronnen die op naam zijn geïndiceerd. Er zijn nog meer bronnen relevant bij uw onderzoek naar personen. Kijk daarvoor hier: http://hetutrechtsarchief.nl/personen

Fouten op opmerkingen? 
De gegevens worden regelmatig bijgewerkt. U kunt opmerkingen plaatsen door bij de betreffende akte te klikken op het envelopje. Wijzigingen worden periodiek gecontroleerd en verwerkt. 

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Overdracht
Datering:
19-08-1752
Soort akte:
Overdracht
Samenvatting:
van 1/6 van 3 obligaties van elk f 1.000,- ten laste van de provincie
Utrecht
Overdrager:
Kinderen en erfgenamen van Cornelia in den Engh, in leven wed.
Hendrik de Man:
Baatje van Way
Johannes van Ingen
Wouter van Broekbergen
Kinderen van + Hendrik Jansz in den Engh en + Jannigje Coherius
in leven echtelieden:
Jan Hendriksz in den Eng
Jannigje in den Engh, erfgename van Andries in den Engh, broer
Cornelis van Maurik
Anna van Pothuysen
Kinderen van + Anthony de Wit en + Jannigje in den Engh, in
leven echtelieden:
Maria de Wit
Petronella de Wit
Kinderen en erfgenamen van Jan de Keyser:
Arien de Keyser
Johanna de Keyser
Willemyntje de Keyser
Ontvanger:
Dirk Oskamp
Overige belanghebbenden:
Dochter van + Cornelis van Pothuysen en + Theodora in den Engh,
in leven echtelieden
Bijzonderheden:
Maria de Wit en Petronella de Wit zyn erven van
Gerretje de Wit, zuster;
comparanten zijn dije erven ab intestato van
Hermannus Meyboom, koopman in wijnen te Amsterdam, die voor
1/6e deel medeërfgenaam was van Johan van Pothoven en
Cornelia Meyboom, in leven echtelieden;ndere akten die betrekking hebben op dit onderwerp: akte 18 van 21.12.1748, akte 12 van 25.06.1748 en akte 62 van 30.05.1750
Notaris:
J. KOL
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
71
Oud nummer:
U219a002