Personen Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: zyn echtgenote
Personen
 • Hier vindt u de openbare persoonsgegevens in de volgende bronnen. De afbeeldingen kunt u gratis downloaden:
   

  • Criminele sententies (1513-1811)
  • Notariële akten stad Utrecht (1560-1811)
  • Doop-, trouw- en begraafboeken provincie Utrecht (1579-1811).
  • Openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de burgerlijke stand van stad en provincie Utrecht (1811- 1970). Bijna alle openbare aktes zijn op naam ontsloten en digitaal beschikbaar
  • Memories van successie van stad en provincie Utrecht (1806-1902)
  • Militieregisters van de stad Utrecht (vanaf 1814) en andere plaatsen in de provincie Utrecht (vanaf 1868) tot aan 1920. 
  • Personeelsleden van de voorgangers van de NS (1836-1920, let op: kies hier bij bron op pagina in personeelsregister ).
  Bedelingsregisters stad Utrecht (1623-1910): vermeldingen van personen aan wie hulp werd gegeven door diakenen van de hervormde gemeente in Utrecht.
   

 

Niet alles is openbaar

Vanwege de privacywetgeving zijn niet alle gegevens van bij ons geïnventariseerde personen openbaar. Akten uit de burgerlijke stand worden daarom pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensaktes worden 50 jaar, huwelijksaktes 75 jaar en geboorteaktes pas 100 jaar na dato openbaar. 
Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek conform AVG art. 5.1b.

Zoekhulp
De wildcard * (sterretje) vervangt een willekeurig aantal tekens. Een wildcard kan alleen gebruikt worden wanneer het woord met minimaal drie tekens begint. 

De wildcard _ (underscore) vervangt één teken. Deze wildcard kan op iedere plaats in de zoekterm voorkomen. Combinaties van * en _ behoren ook tot de mogelijkheden. 

Meer relevante bronnen
Deze database bevat alleen die bronnen die op naam zijn geïndiceerd. Er zijn nog meer bronnen relevant bij uw onderzoek naar personen. Kijk daarvoor hier: http://hetutrechtsarchief.nl/personen

Fouten op opmerkingen? 
De gegevens worden regelmatig bijgewerkt. U kunt opmerkingen plaatsen door bij de betreffende akte te klikken op het envelopje. Wijzigingen worden periodiek gecontroleerd en verwerkt. 

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Procuratie
Datering:
07-06-1668
Soort akte:
Procuratie
Samenvatting:
tot transport ter kamer Amsterdam van de VOC van een aktie van
f 1250,- en aktie van f 1450,- die in de boeken op naam staan van
Vrouwe van Amelisweert of Johan de Goyer, in leven
here van Amelisweert
Geconstitueerde:
Henrick Matthisius  
Gerrit van Lochem  
Constituant:
Willem Swaen geh. met Utrecia Ogle  
Levina de Vries  
Cornelis Matthisius x Cornelia de Vries  
kinderen van Thomas de Vries van Johan de Vries, broers van
Cornelia de Vries  
kinderen van Elisabeth Ogle en het kind van Cornelis Ogle  
Adriaen van Blyenburch x Levina de Vries  
Overige belanghebbenden:
Geconstitueerde erfgenamen van Vrouwe van Amelisweert  
zyn echtgenote  
Thomas Ogle, broer van Elisabeth en Cornelis Ogle  
Bijzonderheden:
Cornelis Ogle, in leven kapitein der Verenigde Nederlanden
Verwijzingen:
procuratie d.d. 26-5-1668 voor notaris N.N. Brysse te Hamburg
besloten testament d.d. 27-2-1667 voor notaris G. Vastert en G. van
Bylevelt
Notaris:
G.. VAN BYLEVELT
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
457
Aktenummer:
67
Oud nummer:
U053a013