Personen Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Rijk van Vliet
Personen
 • Hier vindt u de openbare persoonsgegevens in de volgende bronnen. De afbeeldingen kunt u gratis downloaden:
   

  • Criminele sententies (1513-1811)
  • Notariële akten stad Utrecht (1560-1811)
  • Doop-, trouw- en begraafboeken provincie Utrecht (1579-1811).
  • Openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de burgerlijke stand van stad en provincie Utrecht (1811- 1970). Bijna alle openbare aktes zijn op naam ontsloten en digitaal beschikbaar
  • Memories van successie van stad en provincie Utrecht (1806-1902)
  • Militieregisters van de stad Utrecht (vanaf 1814) en andere plaatsen in de provincie Utrecht (vanaf 1868) tot aan 1920. 
  • Personeelsleden van de voorgangers van de NS (1836-1920, let op: kies hier bij bron op pagina in personeelsregister ).
  Bedelingsregisters stad Utrecht (1623-1910): vermeldingen van personen aan wie hulp werd gegeven door diakenen van de hervormde gemeente in Utrecht.
   

 

Niet alles is openbaar

Vanwege de privacywetgeving zijn niet alle gegevens van bij ons geïnventariseerde personen openbaar. Akten uit de burgerlijke stand worden daarom pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensaktes worden 50 jaar, huwelijksaktes 75 jaar en geboorteaktes pas 100 jaar na dato openbaar. 
Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek conform AVG art. 5.1b.

Zoekhulp
De wildcard * (sterretje) vervangt een willekeurig aantal tekens. Een wildcard kan alleen gebruikt worden wanneer het woord met minimaal drie tekens begint. 

De wildcard _ (underscore) vervangt één teken. Deze wildcard kan op iedere plaats in de zoekterm voorkomen. Combinaties van * en _ behoren ook tot de mogelijkheden. 

Meer relevante bronnen
Deze database bevat alleen die bronnen die op naam zijn geïndiceerd. Er zijn nog meer bronnen relevant bij uw onderzoek naar personen. Kijk daarvoor hier: http://hetutrechtsarchief.nl/personen

Fouten op opmerkingen? 
De gegevens worden regelmatig bijgewerkt. U kunt opmerkingen plaatsen door bij de betreffende akte te klikken op het envelopje. Wijzigingen worden periodiek gecontroleerd en verwerkt. 

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Akkoord
Datering:
06-08-1763
Soort akte:
Akkoord
Samenvatting:
over wegneming wederzijdse pretenties
Eerste partij:
erven Wilhelmus van Irhoven, eerder wedr. Catharina Altius:  
Egbertus Cotius x Petronella van Irhoven, dochter  
Johannes Leemaan x Hermina Laurentia van Irhoven, dochter  
Johanna Elisabeth van Irhoven, dochter  
Cornelis van Dam x Maria van Irhoven, dochter  
Rijk van Vliet  
Tweede partij:
erven Debora Scherings, in leven wed. Wilhelmus van Irhoven:  
Hotse Dootjes Scherings, broer  
Wijtske Dootjes Scherings, zuster wed. Geert Doeskes  
Tjarck Dootjes Scherings, broer  
Willem Dootjes Scherings, halfbroer  
Jacobus Huisinga  
Fetje Dootjes Scherings, halfzuster wed. Pieter Jacobse  
Johan van Overmeer  
Verwijzingen:
procuratie d.d. 28-7-1763 voor notaris P.J. de Superville te Rotterdam; procuratie d.d. 18-12-1760 voor notaris B. Sluyterman; procuratie d.d. 4-4-1763 voor Johan van Schulenborg, grietman van Esinga; procuratie d.d. 30-6-1763 voor Johan van Schulenborg, grietman van Esinga; huwelijkse voorwaarden d.d. 31-5-1746 voor notaris G. Bouman te Amsterdam; appointement d.d. 18-11-1749 van het gerecht van Utrecht; executeursbenoeming d.d. 9-8-1761 voor notaris D. Oskamp; schuldbekentenis d.d. 31-5-1746 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Notaris:
B. SLUYTERMAN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
105
Oud nummer:
U230a004
Paginanummer:
673-697