Helpt u mee met het ontsluiten van onze notariële akten? 

We voltooien het project Notaris dat eind jaren tachtig door het toenmalige Gemeentearchief Utrecht in samenwerking met Wang Nederland werd gestart, waarbij voor het eerst met hulp van de computer notariële akten van de stad Utrecht (1560-1811) werden ontsloten. In totaal gaat het om 345.000 akten waarvan er nu nog bijna 30.000 te gaan zijn over de periode 1780-1811. Daar zetten we met uw hulp nu onze tanden in. We gaan de notariële akten indexeren op datum, type akte, persoonsnamen en geografische locaties. Het 18e-eeuwse schrift is prettig leesbaar. Houdt u er wel rekening mee dat sommige akten erg lang kunnen zijn. Alle akten worden na invoer bekeken door een controleur en waar nodig door een inhoudelijk expert. We ontsluiten niet meer zo uitgebreid als aan het begin van het project Notaris. Dat heeft alles te maken met het feit dat nu alle scans gratis beschikbaar zijn op Internet. De bedoeling is dat de gebruikers aan de hand van de namen van personen en locaties, type akte en de datering die u invoert straks zo snel mogelijk bij de scan van de gezochte akte uitkomen.

Wat zijn notariële akten?

Notariële akten zijn een belangrijke bron voor onderzoekers als (kunst)historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. In de notariële akten vindt u gegevens over:

  • personen, vaak met beroep, woonplaats, adres en huisnaam;
  • huizen en andere onroerende zaken;
  • boedelinventarissen met beschrijvingen van objecten zoals schilderijen en meubels;
  • getuigenverklaringen, beschrijvingen van delicten en gebruiken;
  • gegevens die een beeld geven van economische waarde van goederen en diensten in een bepaalde tijd.

Aanmelden kan via de website www.velehanden.nl