Wij zijn op zoek naar Utrechters uit de 19e eeuw! Helpt u ons mee speuren in de Utrechtse bevolkingsregisters uit de periode 1850-1889? Via de site velehanden.nl kunt u ons helpen deze belangrijke Utrechtse bronnen te ontsluiten. 

Wat zijn bevolkingsregisters?

In de bevolkingsregisters van de stad en provincie Utrecht vindt u veel interessante gegevens over de bewoners van een bepaald adres in Utrecht. Bijvoorbeeld wie op een bepaald moment op een specifiek adres woonde. Daarnaast vind u de gezinssamenstelling, inclusief bijvoorbeeld de dienstmeid of een inwonend student. En ook het voormalig adres, beroep, kerkgenootschap en waarheen ze verhuisden werd vaak genoteerd. Een hele belangrijke bron voor uitgebreid genealogisch onderzoek dus!

De afgelopen jaren zijn dankzij de inzet van bijna 400 deelnemers op velehanden alle adressen en bewoners van de stad Utrecht uit de bevolkingsregisters over de periode 1890-1912 ingevoerd, deze vind u in onze personendatabase. De gegevens uit de registers van 1890-1899 worden binnenkort ook op onze website gepubliceerd.  

Ook een handje helpen?

Iedereen die van puzzelen houdt, kan meedoen. Het speuren is een leuk tijdverdrijf, en wie weet stuit u op uw voorouders! Wilt u deelnemen? Ga dan naar onze projectpagina op velehanden.nl en meld u aan. Via de site kunt u punten verdienen die inwisselbaar zijn voor publicaties over de Utrechtse geschiedenis. 

De stad Utrecht en zijn inwoners

In de 19e eeuw woonde het grootste deel van de bevolking nog binnen de middeleeuwse stadswal. Deze stadsmuur werd vanaf 1830 grotendeels afgebroken en het Zocherpark kwam ervoor in de plaats. Het was een tijd waarin meerdere cholera-epidemieën uitbraken, vooral in de armere wijken zoals Wijk C. In 1850 slonk de bevolking van 50.000 naar 35.000 inwoners. In de decennia na 1850 verbeterde de leefsituatie aanzienlijk door met name toenemende gezondheidszorg, eerste stadsuitbreidingen, woningverbeteringen en hygiënemaatregelen. Rond 1900 groeide de stad naar 100.000 inwoners.