In 1922 ontdekte Archeoloog Howard Carter het graf van de beroemde farao Toetanchamon tijdens een opgraving in het Dal der Koningen in Egypte. Het nieuws van deze ontdekking verspreidde zich als een lopend vuurtje. De mummie van de jonge farao met het spectaculaire gouden masker en de schatten die in het graf werden gevonden spraken tot ieders verbeelding. Dit ontketende een ware Egyptomania in Europa. Ook de studenten die het lustrum van 1926 organiseerden waren duidelijk gegrepen door deze rage.

De verjaardag van de Universiteit Utrecht wordt al sinds de oprichting in 1636 iedere vijf jaar gevierd. Vanaf de 19de eeuw werden deze lustrumvieringen steeds groter met indrukwekkende historische optochten en openluchtspelen voor alle Utrechters. Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral gekozen voor grote thema’s uit de wereldgeschiedenis. Hoofdpersoon in 1926 was de Egyptische farao Ichnaton. Duidelijk geïnspireerd op de vondst van Carter, want de hoofdfiguur Ichnaton was de vader van Toetanchamon. Overal in de stad werden gebouwen en straten versierd met een Egyptisch thema.

 

Aan de Vosschegatse dijk (waar nu de Kromhoutkazerne staat) verrees een gigantische Egyptische tempel als decor voor het openluchtspel. In het openluchtspel moest ‘den Pharao Ichnaton, den dichter-heerscher, wijken voor den man van den daad, den veldheer Horemheb’. Na afloop van het openluchtspel startte de zegetocht van Horemheb voor een grote triomftocht in de nacht door de versierde straten van Utrecht. Toetanchamon werd met een draagkoets door de stad gedragen. Horhemheb stond op zijn strijdwagen geflankeerd door soldaten en vele figuranten en zelfs olifanten liepen in de optocht mee. De hele route stond vol met toeschouwers die vol verwondering naar het schouwspel keken.

De hele stad werd betrokken bij de lustrumvieringen want de organisatie was een enorme operatie. Wijken werden versierd door de bewoners. Kostuums, attributen, paard en wagens, harnassen, affiches, diners, lunches, verlichting, decorstukken en orkesten; de lijst was gigantisch en veel opdrachten werden bij de Utrechtse middenstand ondergebracht.


Daarnaast werd er ook goed op gelet dat de lustrumvieringen niet alleen voor de elite toegankelijk was. Er werden kermissen, volksspelen, muziekuitvoeringen en sportwedstrijden georganiseerd. De optochten waren voor iedereen bij te wonen en ook bij de openluchtspelen waren er entreekaartjes beschikbaar voor (bijna) iedere portemonnee.

Meer zien? Bezoek de tentoonstelling Heel Utrecht loopt uit!