De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor het leven in Utrecht: scholen, sportclubs en veel bedrijven zijn gesloten, festivals en herdenkingen gaan niet door en ook Utrecht betreurt inmiddels tientallen slachtoffers. Tegelijkertijd proberen veel inwoners van de stad en provincie met veel inzet en creativiteit zoveel mogelijk te maken van deze lastige periode. Zo wordt er thuis gewerkt en onderwezen en proberen ondernemers hun omzet met nieuwe diensten op peil te houden. Om de geschiedenis van deze ingrijpende periode goed te kunnen schrijven, roepen we uw hulp in. Heeft u foto’s, filmpjes, posters, brieven of andere informatie over het leven tijdens de uitbraak van het Coronavirus in Utrecht, Nieuwegein of in andere steden en dorpen in de provincie Utrecht? Lever deze dan nu in via onze website.

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Ga naar het online inleverformulier
  • Stap 2: Geef aanvullende informatie over uw foto, tekst of andere bijdrage
  • Stap 3: Verstuur uw materiaal – (maximaal 10 mb per keer)

Over de inzamelactie
Het Utrechts Archief werkt net als andere erfgoedinstellingen aan een (digitale) erfgoedcollectie over de gevolgen van het Coronavirus. Directeur Chantal Keijsper legt uit waarom juist bijdragen van burgers hierbij zo belangrijk zijn:  

“We bewaren niet alleen eeuwenoude archiefstukken, maar ook de informatie van nu, die we in de toekomst nodig hebben om geschiedenis te kunnen schrijven. Zo vind je in ons archief informatie over belangrijke perioden van voor- én tegenspoed in de Utrechtse geschiedenis. Denk aan het instorten van de Domkerk in de 17e eeuw, grote uitbraken van Cholera in de 19e eeuw, of Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat deze periode van het Coronavirus juist zo ingrijpend is voor het persoonlijk leven, hebben we hierbij dan ook in het bijzonder de hulp van de inwoners van de provincie Utrecht nodig."


Naar welk soort informatie zoeken we?
Naast de archieven van bijvoorbeeld gemeenten, de GGD en het UMC die we al binnenkrijgen, zoeken we informatie van particulieren, van bedrijven en van particuliere instellingen uit alle dorpen en steden in de provincie Utrecht. Denk aan:

  • Foto’s van de eigen straat, maar ook de huiskamer, tuin of van het het balkon die iets zeggen over deze periode. Foto’s van informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties;
  • Flyers en poster met mededelingen over Corona-maatregelen;
  • Opgetekende persoonlijke ervaringen, filmpjes, briefjes, muziek, aantekeningen en dagboekens met mededelingen over Corona-maatregelen.

Waar we vooral zoeken is de blik op de eigen leefomgeving. Wat is voor u belangrijk in deze tijd? Het zou heel mooi zijn als we kunnen zien hoe alle inwoners van de stad en provincie Utrecht, ongeacht nationaliteit of afkomst, met deze crisis omgaan. Zien we nog wat drukte op straat, of juist lege straten, parken en gebedshuizen? Wat gebeurt er in de huiskamer, op het balkon, op de begraafplaats? Hoe houden we contact met de maatschappij? Welke initiatieven ontstaan er door deze bijzondere tijd, hoe helpen we elkaar? 

De vorm waarin er wordt aangeleverd is vrij - als het de dagelijkse gang van zaken in stad en provincie Utrecht maar weergeeft. Let op: het gaat vooral om papier en digitaal materiaal, niet om spullen. Ook kopieën van foto’s, documenten of krantenknipsels zijn niet nodig.

 pasen website HUA

Foto: kinderen maken een paastekening voor de bewoners van het Utrechtse verpleeghuis Careyn Swellengrebel (8 april 2020)