Missie en beleid

Het Utrechts Archief verzamelt en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis. Dit zijn omvangrijke archieven met duizenden documenten, zoals het archief van de Nederlandse Spoorwegen, maar ook persoonlijke archieven, zoals dat van Anton Geesink. Iedereen die meer wil weten over onze bronnen kan terecht in de studiezaal, op deze website en bij de tentoonstellingen en activiteiten in ons museum in het Museumkwartier. Bijvoorbeeld om een rechtbankbesluit op te vragen, om samen met de klas meer te ontdekken over het leven van vroeger, of om te genieten van de kunstschatten uit de historische collecties. Daarnaast werken we samen met overheden en instellingen aan duurzaam (digitaal) informatiebeheer. 

Collectie en dienstverlening

In onze twee depottorens op de Alexander Numankade bewaren we het grootse deel van onze collectie: ruim 31 km archieven en historische bronnen over de stad en provincie Utrecht, waarvan de oudste afkomstig zijn uit de 9e eeuw. Daarnaast nemen we in toenemende mate scans en digitaal gevormd archief op, inmiddels zijn er ruim 5 miljoen bestanden gedigitaliseerd. In onze collectie vindt u archieven van rijksinstelling in de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht, archieven van kerkelijke instellingen, de Nederlandse Spoorwegen en Utrechtse huizen, kastelen, instellingen en personen, daarnaast veel beelddocumenten en een bibliotheek met boeken, kranten en tijdschriften.

Op drie plekken kan iedereen kennis maken met het Utrechtse verleden: in de studiezaal met originelen, in ons publiekscentrum met exposities en activiteiten en via internet. Jaarlijks ontvangen we ruim 35.000 bezoekers op onze publiekslocaties en miljoenen bezoekers online. Onze dienstverlening verloopt in toenemende mate digitaal. U kunt bij ons terecht in onze studiezaal waar allerlei digitale middelen tot uw beschikking staan, maar ook online helpen wij u graag met uw vragen via het forum.

Gemeenschappelijke regeling

Het Utrechts Archief is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Met de gemeente Nieuwegein bestaat een langlopende dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast verrichten we archieftaken voor de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht, de Regionale Uitvoeringdienst (RUD), de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Werk en Inkomen Lekstroom, de Ridderlijke Duitsche Orde en Recreatie Midden-Nederland. Het Utrechts Archief heeft een intensieve samenwerking met Het Flevolands Archief. Het Utrechts Archief is één van de elf Regionaal Historische Centra Nederland en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62047302. Voor het aangaan van overeenkomsten met leveranciers verwijzen wij naar onze Algemene inkoopvoorwaarden.

Bestuur en beloningsbeleid

Het Utrechts Archief volgt de CAO van de Gemeente Utrecht. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de bestuurders (uitgezonderd: burgemeester, wethouders, rijks- en gemeenteambtenaren) een vergoeding ontvangen voor onkosten en werkzaamheden. Het bestuur van Het Utrechts Archief bestaat uit:

  • Mw. Anke Klein, voorzitter

  • Dhr. Vincent van der Burg, vice-voorzitter

  • Dhr. Rob van Muilekom

  • Mw. Ineke Jansen

  • Dhr. Robert Strijk

  • Mw. Linda Voortman

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur vinden plaats op de Hamburgerstraat 28, Utrecht, om 16.30 uur, op: 11 maart, 17 juni, 16 september en 9 december 2019. Bekijk hier de agenda en openbare vergaderstukken.


Jaarbericht 2018

Download en bekijk hier het Jaarbericht 2018.

 

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Download het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 of blader het online door: