Missie Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Hetbestuur van Het Utrechts Archief vergadert vier keer per jaar. De agenda en openbare vergaderstukken zijn hieronder te raadplegen.

Het Utrechts Archief beheert en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

Een bezoek aan de tentoonstellingen van Het Utrechts Archief kost € 2,50,- en is gratis voor kinderen t/m 12 jaar, studenten en met een Museumkaart of U-pas. 

De meeste van onze archieven en collecties zijn openbaar en kunt u online of in de studiezaal raadplegen. Soms kan het zijn dat er een beperking op de openbaarheid geldt of dat een bestand vanwege auteursrechten alleen in de studiezaal te bekijken is. 

Utrecht had als 'Stad der Beweging' een dubbel gezicht in de Tweede Wereldoorlog. Op de Maliebaan bevond zich het hoofdkwartier van de NSB. Aan de andere kant vond er ook veel verzet plaats, ook aan de Maliebaan. In de collectie van Het Utrechts Archief zijn veel bronnen te vinden over de Tweede Wereldoorlog.  

Subcategorieën