Missie Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Vrijetekst-sidebar:

Producten Utrecht Time Machine:

 

In Utrecht ligt de geschiedenis voor het oprapen. Utrecht Time Machine brengt met innovatieve technieken vergane tijden tot leven en plaatst ze middenin onze wereld. 

Wij hebben ontzettend veel waardevolle archiefcollecties die nog ontsloten moeten worden. Dat doen wij met behulp van vrijwilligers op online crowdsource platformen. En iedereen kan meehelpen!

Het Utrechts Archief beheert en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

 

Het bestuur van Het Utrechts Archief vergadert vier keer per jaar. De agenda en openbare vergaderstukken zijn hieronder te raadplegen.

De meeste van onze archieven en collecties zijn openbaar en kunt u online of in de studiezaal raadplegen. Soms kan het zijn dat er een beperking op de openbaarheid geldt of dat een bestand vanwege auteursrechten alleen in de studiezaal te bekijken is. 

Subcategorieën