De vergaderingen van het bestuur vinden in 2020 plaats op: 16 maart, 15 juni, 14 september en 7 december. 
Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2019.

Vergadering 11 maart 2019

Agenda 11 maart 2019

Bijlage 3 - agendapunt 3 notulen AB 10 december 2018 

Bijlage 4.2 - agendapunt 4 ingekomen brief 2019 Nationaal Archief

Bijlage 7 - agendapunt 7 Oplegnotitie

Bijlage 2 - agendapunt 2 Mededelingen HUA

Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Ingekomen brief minister Slob

Bijlage 5 - agendapunt 5 Nieuwe gewijzigde GR per 1-1-2019

Bijlage 7.1 - agendapunt 7 Activiteitenplan digitale archiefdiensten HUA aan GU

 

Vergadering 17 juni 2019

Agenda AB 17 juni

Bijlage 2 agendapunt Mededelingen


Vastgesteld verslag AB vergadering 11 maart

Bijlage 4.1 agendapunt Brief aan OCW

Bijlage 4.2 agendapunt 4 Statenbrief Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

Bijlage 4.3 agendapunt 4 Zienswijze begroting 2020-2023 gemeenteraad Utrecht

Bijlage 6.1 agendapunt 6 Jaarstukken 2018

Bijlage 6.2 agendapunt 6 Accountantsverslag 2018

Bijlage 6.3 agendapunt 6 Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

 

Bijlage 6.4 agendapunt 6 Kadernota 2019 - 2020

Bijlage 6.5 agendapunt 6 1e Bestuursrapportage 2019

Bijlage 9 agendapunt 9 Sluitingsdata Het Utrechts Archief


Vergadering 16 september 2019

Agenda AB 16 september

 Vastgesteld verslag AB vergadering 17 juni

Bijlage 2 agendapunt 2 Mededelingen bestuursvergadering


Bijlage 4.1 agendapunt zienswijze Provincie Utrecht

Bijlage 4.4 agendapunt 4 inzake zienswijze Rijk op ontwerpbegroting


Bijlage 10 agendapunt 10 Bezoekcijfers januari t/m juni 2019

Bijlage 11 agendapunt 11 Vergaderdata ABDB 2020


Vergadering 9 december 2019

Agenda AB 9 december 2019

Bijlage 4.1 Agendapunt 4 Conceptverslag bijeenkomst bestuurders RHCs

Bijlage 4.2 Agendapunt 4 Min OCW stavaza

Bijlage 4.4 Agendapunt 4 Brief rijksbestuurdersoverleg

Vastgesteld verslag AB vergadering 16 september