De vergaderingen van het bestuur vinden in 2021 plaats op: 15 maart, 14 juni, 13 september en 6 december.

Vergadering maandag 14 juni 2021 

>Agenda AB 14 juni 
>Provincie Utrecht zienswijze programmabegroting
>Brief OCW Paul Breevaart
>OCW reactie RHC's
>Notitie OCW reactie HUA
>Activiteiten 900 jaar Utrecht
>Zienswijze Gemeenteraad Utrecht ontwerpbegroting   

Vergadering 15 maart 2021

Download de stukken voor de bestuursvergadering van 15 maart.
Download de vastgestelde notulen van de vergadering van 7 december 2020.

Hieronder vindt u de openbare stukken met betrekking tot de vergaderingen in 2020:

Vergadering 7 december 2020

Download de stukken voor de bestuursvergadering van 7 december 2020.

Vergadering 14 september 2020

Download de stukken voor de bestuursvergadering van 14 september 2020.

Vergadering 15 juni 2020

Download de vastgestelde notulen van deze bestuursvergadering.
Download de vergaderstukken voor de bestuursvergadering van 15 juni 2020.

Vergadering 16 maart 2020


Bijlage 3 Agendapunt 3 Notulen AB vergadering 9 december 2019

Agenda HUA  16 maart

Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Rijksbijdrage 2019

Bijlage 4.2 - agendapunt 4 e-mail overleg minister

Bijlage 5 - agendapunt 5 Offerte onderzoek scenario's e-depotvoorziening

Bijlage 5 - agendapunt 5 Conceptartikelen delegatie en bekostiging RHC's

Bijlage 6 - agendapunt 6 Speerpunten mjbplan

Bijlage 8 - agendapunt 8 Ondermandaat taken en bevoegdheden

Bijlage 9 - agendapunt 9 Bezoekcijfers HUA 2019

Bijlage 10 - agendapunt 10 Ondertekende aanwijzing archivarisrollen HUA

 

 Vergadering 11 maart 2019

Agenda 11 maart 2019

Bijlage 3 - agendapunt 3 notulen AB 10 december 2018 

Bijlage 4.2 - agendapunt 4 ingekomen brief 2019 Nationaal Archief

Bijlage 7 - agendapunt 7 Oplegnotitie

Bijlage 2 - agendapunt 2 Mededelingen HUA

Bijlage 4.1 - agendapunt 4 Ingekomen brief minister Slob

Bijlage 5 - agendapunt 5 Nieuwe gewijzigde GR per 1-1-2019

Bijlage 7.1 - agendapunt 7 Activiteitenplan digitale archiefdiensten HUA aan GU

 

Vergadering 17 juni 2019

Agenda AB 17 juni

Bijlage 2 agendapunt Mededelingen


Vastgesteld verslag AB vergadering 11 maart

Bijlage 4.1 agendapunt Brief aan OCW

Bijlage 4.2 agendapunt 4 Statenbrief Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

Bijlage 4.3 agendapunt 4 Zienswijze begroting 2020-2023 gemeenteraad Utrecht

Bijlage 6.1 agendapunt 6 Jaarstukken 2018

Bijlage 6.2 agendapunt 6 Accountantsverslag 2018

Bijlage 6.3 agendapunt 6 Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

 

Bijlage 6.4 agendapunt 6 Kadernota 2019 - 2020

Bijlage 6.5 agendapunt 6 1e Bestuursrapportage 2019

Bijlage 9 agendapunt 9 Sluitingsdata Het Utrechts Archief


Vergadering 16 september 2019

Agenda AB 16 september

 Vastgesteld verslag AB vergadering 17 juni

Bijlage 2 agendapunt 2 Mededelingen bestuursvergadering


Bijlage 4.1 agendapunt zienswijze Provincie Utrecht

Bijlage 4.4 agendapunt 4 inzake zienswijze Rijk op ontwerpbegroting


Bijlage 10 agendapunt 10 Bezoekcijfers januari t/m juni 2019

Bijlage 11 agendapunt 11 Vergaderdata ABDB 2020


Vergadering 9 december 2019

Agenda AB 9 december 2019

Bijlage 4.1 Agendapunt 4 Conceptverslag bijeenkomst bestuurders RHCs

Bijlage 4.2 Agendapunt 4 Min OCW stavaza

Bijlage 4.4 Agendapunt 4 Brief rijksbestuurdersoverleg

Vastgesteld verslag AB vergadering 16 september