Op vrijdag 8 juni vond de boekpresentatie van de Procesgids Hof van Utrecht van auteurs J.M Milo en E.G.D van Dongen plaats in Het Utrechts Archief. De plek waar vicepresident mr. E. Messer van de Rechtbank Midden-Nederland het eerste exemplaar in ontvangst nam was een bijzondere: het huidige Auditorium van Het Utrechts Archief was eeuwenlang in gebruik als raadzaal van het Hof van Utrecht.

Boekpresentatie en symposium

Tijdens de boekpresentatie vertelden verschillende sprekers, onder wie rijksarchivaris Kaj van Vliet van Het Utrechts Archief, over de geschiedenis van het Hof van Utrecht dat in 1530 door keizer Karel V werd ingesteld. In 1595 namen de raadsheren hun intrek in de voormalige Paulusabdij aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het Hof bleef fungeren tijdens de Bataafse Republiek, onder Lodewijk Napoleon en in het Franse keizerrijk. Daarna ontwikkelde het zich van provinciaal gerechtshof via Arrondissementsrechtbank tot de huidige rechtbank Midden-Nederland.

In de Procesgids wordt de geschiedenis van het Hof beschreven en worden zaken uitgelicht die te vinden zijn in het archief en de bibliotheek van het Hof, die bewaard worden in Het Utrechts Archief.

>>> Bekijk het archief van het Hof van Utrecht

hof 
De Raadkamer van het Hof van utrecht in 1636.