Sinds 25 juni zijn op onze website verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben de bijna 200.000 afbeeldingen die online staan, nu allemaal uitgebreide voorwaarden voor gebruik. Ze zijn voorzien van een licentie met een heldere uitleg over wat er met de afbeelding gedaan mag worden. Zo weet u precies welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van een afbeelding.

Auteursrechten

Verschillende archiefinstellingen zetten de laatste jaren in op het maken van afspraken met de auteursrechthouders van het historisch beeldmateriaal in de collecties. Alleen materiaal waarvan wij weten dat de rechten verlopen zijn of waarvoor een (schriftelijke) licentieovereenkomst gesloten is met de auteursrechthebbende, kan online gepubliceerd worden. Daarom hebben wij de afgelopen tijd extra ingezet op het hernieuwen en uitzoeken van alle voorwaarden. Bij alle beelden is nu helder uitgelegd wat u er mee mag en kan doen. We hanteren voortaan 12 verschillende licenties voor alle afbeeldingen op de website. De extra inspanning heeft tot gevolg dat we ruim driekwart van alle afbeeldingen uit de beeldbank online kunnen laten zien. Ruim 60 % van alle afbeeldingen is bovendien als jpeg te downloaden.

De uitleg over wat u kunt doen met een afbeelding, ziet u als u klikt op de button  'downloaden', links van een plaatje. 

Downloaden gebruik