Aan de online filmcollectie van Het Utrechts Archief zijn ongeveer 50 oude films over Utrecht toegevoegd. Daar zitten bijzondere beelden bij, zoals beelden van de touwtrekwedstrijd tijdens een Openlucht Politie Sportfeest in 1925, een propagandafilm tegen de verkeersdrukte op de Catharijnebrug in 1925 én unieke familiefilms uit oorlogstijd. Met de beelden duik je weer even helemaal terug in de tijd. 

Uitgelichte films

Wist je dat het in 1924/1925 ook al enorm druk was rond het gebied bij de Catharijneknoop? Een tram, auto's, fietsen, handkarren, wandelaars en koeien bewogen zich kriskras door elkaar. Het was er zelfs zo druk dat er een film is gemaakt ter voorlichting van het publiek. "Het doel van deze film is u een klein idee te geven van het enorme verkeer, dat zich op dit belangrijk punt concentreert. Wij hopen, dat dit doel bereikt wordt en de overtuiging wettigt, dat spoedige verandering een zeer dringende noodzaak is. Directie." Wie deze geheimzinnige directie is, weten we niet. Je ziet inderdaad heel goed hoe gevaarlijk het er was. Of de film hielp de situatie te verbeteren? Zeker weten doen we dat niet, we weten wel dat er in 1928 een dubbele Catharijnebrug opende, waarbij het verkeer beter gestroomlijnd werd. Bekijk de film: 

film goed

Doordat de makers van de film zoveel materiaal hadden, beschikken we nu ook over een prachtige film met restmateriaal.

Het dagelijks leven tegen het einde van de oorlog, dat zie je mooi terug in de films die wij kregen van de heer Vermeulen (van wie we ook unieke beelden van sportclub DOS ontvingen): 

films goed2

In 1925 vierde de 'Utrechtsche Politie Sportclub' haar eerste lustrum met een groot feest. Overgebleven zijn prachtige beelden van politie-agenten die in vol ornaat meedoen aan een touwtrekwedstrijd.