In februari starten we met het conserveren en digitaliseren van het oudste gedeelte van het Stadsarchief van Utrecht. Dat kunnen we doen dankzij een subsidie van het nationale programma Metamorfoze. Het Stadsarchief heeft een grote uniek waarde voor onderzoekers en wordt dan ook vaak geraadpleegd. 

Stadsarchief Utrecht
Utrecht ontving in 1122 stadsrechten – al bijna 900 jaar geleden - en groeide daarna uit tot de grootste stad van de noordelijke Nederlanden. Al vanaf 1122 heeft het stadsbestuur archieven gevormd, die ook redelijk volledig bewaard zijn gebleven. De stukken die gedigitaliseerd worden komen uit de periode 1340-1577. Hieraan vooraf gaat een zorgvuldige conservering. Voor de middeleeuwse geschiedenis van de stad is dit een onmisbaar archief. Maar ook voor wie op zoek is naar informatie over het dagelijks leven van de inwoners van de stad, heeft dit archief veel te bieden. Je vindt er bijvoorbeeld lijsten van alle geregistreerde burgers van de stad Utrecht, een unieke bron. De toegang van het Stadsarchief werd de laatste jaren gemiddeld 7350 keer per jaar online geraadpleegd. 

Onschatbare waarde
Het Stadsarchief is van onschatbare waarde. Niet alleen voor Utrecht, maar ook voor landelijk en internationaal onderzoek heeft het grote betekenis. Er zijn in Nederland vele stadsarchieven bewaard gebleven, maar geen daarvan gaat zo ver terug in de tijd. Daarnaast bevat het archief veel documenten met een hoge intrinsieke waarde, zoals registers met prachtige originele leren en perkamenten banden, of de oudst bewaarde stadsrekening uit 1380. Bovendien bevat het heel vroege voorbeelden van administratie op papier – belangrijk studiemateriaal voor het onderzoek van de overgang van perkament naar papier als schrijfmateriaal.

Digitalisering en raadpleging
Het te digitaliseren gedeelte bevat ongeveer 24 meter, een enorme hoeveelheid materiaal waar we bovendien erg voorzichtig mee moeten omgaan. De verwachting is dat het digitaliseren rond de 1,5 jaar gaat kosten. Nog even geduld dus, totdat de scans beschikbaar zijn op onze website. 

Over Metamorfoze
Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Het programma wordt gecoördineerd door het Bureau Metamorfoze en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.