Op zondag 20 juni zijn de archieven van het Midzomergrachtfestival en van homodisco de Roze Wolk/homocafé de Wolkenkrabber feestelijk overgedragen aan Het Utrechts Archief. Hiermee zijn twee belangrijke bronnen voor onderzoek naar homo-emancipatie toegevoegd aan de collectie Utrecht. De archieven zijn ook direct beschikbaar voor onderzoek.

Volgens Chantal Keijsper, directeur van Het Utrechts Archief, zijn de archieven om verschillende redenen waardevol: “Onze overheidsarchieven geven al een beeld van de homo-emanicpatie in de afgelopen decennia vanuit de bestuurlijke invalshoek, maar al deze foto’s, posters, brieven en andere persoonlijke stukken geven deze geschiedenis letterlijk en figuurlijk kleur”.

Het archief van het Midzomergracht festival laat aan de hand van beleidsstukken, correspondentie en beeldmateriaal zien hoe dit eendaagse event gericht op de LHBTI gemeenschap (Roze Lente in 1997) uitgroeide tot een groot meerdaags stadsevenement in 2019. De cafe’s de Roze Wolk en de Wolkenkrabber waren tientallen jaren lang Utrechtse iconen van de LHTBI-beweging. De archieven van de cafe’s bevatten naast beeldmateriaal van bijeenkomsten en feesten ook informatie over alledaagse zaken als vergaderingen van barpersoneel en de inrichting van de ruimtes.
Kees van den Berg van het Midzomergracht festival vertelt waarom de organisatie deze archieven wilde overdragen om ze voor de toekomst te bewaren: Wie je niet ziet bestaat niet. Vanaf 1949, het jaar van de oprichting van het COC Utrecht, is gewerkt aan het zichtbaar maken en verbeteren van de acceptatie van LHBTI's in de stad. Eerst in het donker, later en zeker nu in het volle licht. Het Midzomergracht festival speelde hier vanaf 1997 een cruciale rol bij en die geschiedenis vinden je in het archief. Dat dit goed gedocumenteerde archief nu een plek heeft in Het Utrechts Archief is een geweldig moment, een mijlpaal voor een geschiedenis die we niet mogen vergeten! We zijn hier heel trots op.

Archieven in de studiezaal
De archieven zijn inmiddels opgenomen in de depots van Het Utrechts Archief en zijn vanaf nu toegankelijk voor onderzoek in de studiezaal.