Na een inventarisatieproject van ruim 10 jaar, is de toegang op het archief van Huis Hardenbroek sinds donderdag 19 december gepubliceerd op de website van Het Utrechts Archief. Hiermee is een een enorme bron van historisch materiaal, ruim 7.000 stukken, beschikbaar gekomen voor onderzoek. 

Het archief van Huis Hardenbroek is een van de rijkste archieven uit Het Utrechts Archief. Sinds 1997 was het deels toegankelijk via een voorlopige inventaris. De afgelopen twaalf jaar is hard gewerkt aan een omvangrijke toegang. Na het overlijden van de inventarisator Cees van Kalveen is dit werk in het afgelopen jaar alsnog voltooid. Hiermee komt een schat aan informatie vrij. Denk aan bronnen over het het huis en zijn vooraanstaande kleurrijke bewoners, maar ook over hun uitgebreide bezittingen in Gelderland, Kleef, Zuid-Holland en Zeeuws-Vlaanderen.

Het oudste stuk dateert uit 1353, ongeveer een halve eeuw na de bouw van het kasteel Hardenbroek. Behalve stukken van de familie Van Hardenbroek, die het huis tot eind 20e eeuw vrijwel onafgebroken bewoonde, zijn in dit archief door de eeuwen heen archivalia beland van een groot aantal aanverwante families, zoals de families Van Lockhorst, Van Matenesse, Van Renesse van Lockhorst en Pesters. Veel stukken hebben betrekking op belangrijke ambten van de familie in het bestuur van de Republiek, de Admiraliteit Amsterdam en het gewestelijk bestuur van het Sticht.

Ook de relaties van de familie Hardenbroek met het hof van stadhouder Willem V en de hofhouding van opeenvolgende Oranjes in de 19e en 20e eeuw hebben de nodige sporen achtergelaten Bijzonder rijk is de nalatenschap van Gijsbert Jan van Hardenbroek, van wie ook de nodige correspondentie is bewaard met Belle van Zuylen, die hij in stilte aanbad. Zowel voor wetenschappelijk onderzoek als voor onderzoek naar familiegeschiedenis, streekgeschiedenis en heraldiek is deze inventaris van groot belang.

De inventaris is als toegang 1010 te vinden op de website van Het Utrechts Archief. Een deel van de archiefstukken is ook digitaal als beeldbestand beschikbaar.