Sinds 2015 hebben de beeldspecialisten van Het Utrechts Archief hard gewerkt aan het inventariseren en beschrijven van ruim 138.000 foto’s afkomstig van de Provincie Utrecht. De meeste beelden zijn seriegewijs beschreven, zo’n 4.000 ervan ook individueel. De hele collectie is nu op de website van Het Utrechts Archief te bekijken. 

Bekijk alle foto’s uit de beeldcollectie van de Provincie Utrecht. Het gaat om foto's uit de volgende verzamelingen:

  1. Provinciale foto's, fotonegatieven en dia's (1880-2007);
  2. Foto’s uit de MIP-collectie: het Monumenten Inventarisatie Project provincie Utrecht. 
  3. Verzameling filmbeelden (jaren '80-'90).

De favorieten van de vakspecialisten

De collectie wordt in delen gepubliceerd op de website, het grootste deel ervan staat al online. Beeldspecialisten Victor Lansink en Dick Goosen selecteerden een aantal van hun favoriete foto's:

  • De keuze van beeldspecialist Victor Lansink: foto’s van 'Vrije Sjorsje' -  beeldbank cat.nrs. 839851 en 839856
    Victor vertelt:  “Vrije Sjorsje”; een “vrije boer”, wilde haardos, zondagse pantalon in de laarzen gepropt. Sjors was fel gekant tegen de ruilverkaveling. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst / vergadering op 4-4-1967 in een tent midden in de polder nam hij veelvuldig het woord en liet zich kritisch uit waarbij hij volgens de krantenberichten nogal breed uitweidde naar allerlei bijzaken."
  • De keuze van beeldspecialist Dick Goosen: foto’s van Grisel uit de stad Utrecht - beeldbank cat.nrs. 841081, 848390, 848425. Dick vertelt: "In de jaren 1967/1968 is de fotograaf Ph.G. Grisel in opdracht van de Provinciale Planologische Dienst (PPD) op pad geweest om in de stad en provincie uitgebreid te fotograferen. Vooral zijn serie ‘Rondgang stad Utrecht, 1967’ is bijzonder, hij fotografeerde zoals Victor dat noemt ‘vanuit de heup’; ongedwongen straatbeelden dus."