Goed nieuws: we werken officieel samen met de website www.documentatie.org, ook wel Het Utrechts Documentatie Systeem (USD). Dit is een gedetailleerde bron met uniek materiaal over de geschiedenis van Utrechtse gebouwen, personen en talloze andere onderwerpen én een handige zoekmachine waar veel onderzoekers gebruik van maken. Vanaf 22 maart 2021 bekijkt iedereen deze website in feite vanuit Het Utrechts Archief.

Bijzondere en waardevolle data

De website www.documentatie.org heeft een bijzondere data-architectuur die zich het beste laat beschrijven als een 'kaartenbak' waar je met behulp van meer dan 70.000 trefwoorden kan zoeken door een enorme hoeveelheid gestructuurde data (ongeveer 12GB). Ook is het mogelijk om een gebouw op een plaatje aan te klikken en daarmee meteen álle gedocumenteerde informatie over dat gebouw gepresenteerd krijgt.

De wijze waarin de data is geordend en opgeslagen heeft veel kenmerken van een 'Linked Open Data' systeem waar de laatste jaren binnen de erfgoed sector grote interesse naar uitgaat en ook grote ontwikkelingen plaatsvinden. 

Migratie van digitale systeem

Vanaf maart 2021 dragen we officieel zorg voor het bereikbaar houden van het digitale systeem ter behoud van deze website. Het digitale systeem is een website met onderliggende database. We hebben het digitale systeem gemigreerd naar een virtuele server-infrastructuur. Dit betreft zowel de test-omgeving als de live-omgeving. Ook zullen één of meerdere statische 'snapshots' van de website beschikbaar worden gemaakt. Het digitale systeem kan op deze wijze zowel binnen als buiten de muren van Het Utrechts Archief door iedereen geraadpleegd blijven worden voor langere tijd. Medewerkers van het UDS kunnen het systeem de komende jaren ook nog blijven bewerken.

Samenwerking met Utrecht Time Machine

Ook het consortium Utrecht Time Machine werkt inmiddels samen met USD, Hun doel is het optrekken om erfgoeddata bij de burgers te brengen volgens Linked Open Data principes en innovatieve presentatietoepassingen. De partners binnen het Utrecht Time Machine consortium ontwikkelen momenteel samen een app waarbinnen het UDS een belangrijke rol kan vervullen. Wij zijn blij dat we dit belangrijke initiatief te kunnen ondersteunen, en te helpen met verdere ontwikkeling. We hebben dit afgeproken in een intentieverklaring.

Screenshot 2021 03 24 at 14.21.46
Afbeelding van de Neude in 1918, het blauwe gebouw is aanklikbaar op www.documentatie.org