Dit jaar (2021) zullen wij allerlei bronnen uit de periode 1940-1950 die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan digitaliseren en nader ontsluiten op personen en locaties. Medio april starten we met het ontsluiten van de gevangenisregisters van het Wolvenplein en de Gansstraat op www.hetvolk.org, een crowdsource project.

Utrechtse bronnen betreffende de Tweede Wereldoorlog

Met steun van het Mondriaan Fonds kunnen wij ruim 40 meter aan archieven die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog digitaliseren en metadateren. De eerste 16 meter aan stukken – waaronder de collectie Utrechts Verzet, het Inkwartieringsbureau, stukken uit het archief van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente en gevangenisregisters uit de periode 1940-1950 – zijn eind februari de deur uit gegaan om te worden gescand. De stukken zullen na het scannen niet direct raadpleegbaar zijn in verband met de openbaarheidsbeperkingen.

Gevangenisregisters crowdsourceproject

Tijdens de bezetting werden onder andere de gevangenis aan het Wolvenplein en het huis van bewaring aan de Gansstraat geannexeerd. Er kwamen veelal politieke gevangenen in terecht. Kort na de Bevrijding werden velen bevrijd, maar al snel raakte de gevangenis weer vol. Deze keer met NSB-leden en Nederlanders die werden beschuldigd van collaboratie met de Duitsers. Iedereen die in de periode 1940-1950 werd opgepakt – dan wel door de bezetter, dan wel door het Militair Gezag – werd onder meer met naam, geboortedatum- en plaats en misdrijf in gevangenisregisters genoemd. Door mee te helpen met het invoeren van deze gegevens zullen er tal van nieuwe verhalen over deze personen uit de Tweede Wereldoorlog vrijkomen. Wilt u meehelpen met het ontsluiten van deze gegevens? Houd dan onze website in de gaten voor de precieze start van het project.

Vanwege de privacy gevoeligheid van de bronnen zullen scans en metadata van een aantal van deze bronnen op grond van de AVG in eerste instantie alleen in onze studiezaal beschikbaar worden gesteld. Wanneer u wilt meehelpen met het invoeren van de gegevens moet je ook eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.