Het Utrechts Archief heeft een nieuw contract gesloten met Groenendijk Microfilm- en Scanservice (GMS) voor de levering van de dienst scanning on demand (‘scannen op verzoek’) aan gebruikers. Door de nieuwe samenwerking worden de levertijden op korte termijn teruggebracht van 5 naar 3 weken.

Sterke toename scanverzoeken
Via scannen op verzoek kunnen gebruikers zelf bepalen wat zij willen laten digitaliseren. Dit is geheel kosteloos. De vraag naar scanning on demand is de afgelopen jaren sterk toegenomen, mede door de beperkte fysieke toegankelijheid tijdens de lockdowns. Het Utrechts Archief wil met de nieuwe overeenkomst tegemoetkomen aan deze vraag. Het contract met GMS is afgesloten voor de duur van maximaal tien jaar.

Kortere levertijd 
Momenteel moet u maximaal vijf weken wachten voordat aangevraagde scans raadpleegbaar zijn op de website. Met het nieuwe contract wordt de levertijd op korte termijn teruggebracht naar maximaal 3 weken. Samen met GMS gaat Het Utrechts Archief er het komende jaar aan werken om de levertijd nog verder te verkorten.