For English see below.

De Expo en Studiezaal van Het Utrechts Archief zijn weer geopend. Voor uw bezoek gelden coronamaatregelen.

Bezoek Studiezaal

Het dragen van een mondkapje is verplicht voor alle bezoekers van 13 jaar en ouder. Alleen op plaatsen waar u op afstand kunt zitten mag het mondkapje af. Doe het mondkapje op als u rondloopt. 

Gelieve 1,5 meter afstand te houden van medewerkers en andere bezoekers. De onderzoeksplekken voor het inzien van originelen zijn zo ingericht dat u op 1,5 meter afstand zit van andere aanwezigen.

Blijf thuis als u last heen van coronagerelateerde klachten zoals hoesten, niezen, koorts en/of (neus)verkoudheid.

Bezoek Expo

Tijdens een bezoek aan de Expo is het dragen van een mondkapje verplicht voor alle bezoekers van 13 jaar en ouder. Daarnaast heeft u een Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw telefoon of op papier) nodig. 

Gelieve 1,5 meter afstand te houden van medewerkers en andere bezoekers.

Blijf thuis als u last heen van coronagerelateerde klachten zoals hoesten, niezen, koorts en/of (neus)verkoudheid.

Actuele infomatie over onze openingstijden vindt u op onze contactpagina.

 

Our Reading Room and Expo Are Open Again!

The Expo and Reading Room of the Utrecht Archive are open again. Corona measures apply to your visit.

Visit Reading Room

Wearing a face mask is mandatory for all visitors aged 13 and older. You can remove your face mask only when seated on places where you can keep appropriate distance. Wear your face mask when walking around.

Please keep a distance of 1,5 meters from employees and other visitors. The research places for viewing of originals are arranged so that you can keep 1,5 meters distance of other visitors.

Stay home if you have any of the symptoms associated with the coronavirus, such as coughing, sneezing, fever and/or cold-like symptoms.

Visit Expo

During a visit to the Expo, wearing a face mask is mandatory for all visitors aged 13 and older. You also need a COVID certificate (QR code on your phone or printed).

Please keep a distance of 1,5 meters from employees and other visitors.

Stay home if you have any of the symptoms associated with the coronavirus, such as coughing, sneezing, fever and/or cold-like symptoms.