Op 1 oktober streden deelnemers uit Nederland en Belgie in de finale van de paleografiewedstrijd 2022 in Het Utrechts Archief, waarbij handgeschreven teksten uit het verleden in modern schrift omgezet moesten worden. De finalisten kregen een veertiende-eeuwse dijkbrief, een zestiende-eeuwse horoscoop en een achttiende-eeuws logboekfragment te zien. Iedere tekst moest binnen twintig minuten klaar zijn,  waarbij de deelnemers werden aangemoedigd door voorzitter Rick de Leeuw. 

De winnaars!
> Winnaar categorie tot 26: Maxim Hoffman, doctoraatstudent aan de Universiteit Gent, met een score van 78,85%.
> Winnaar categorie 26+ : Ed van der Vlist, conservator middeleeuwse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, met een score van 87,61%. 

Meer info en online oefeningen paleografie zijn te vinden op Wat staat daer? 

paleo