Het Utrechts Archief heeft een overeenkomst gesloten met Preservica voor de ingebruikname van een eigen e-depot. Dit elektronische depot wordt gebruikt voor het beheren, bewaren, en beschikbaar stellen van digitale archiefbestanden.

Chantal Keijsper, directeur van Het Utrechts Archief, is blij met de nieuwe voorziening. “We beschikken al over een goed ingericht depot waarin we onze fysieke collecties duurzaam bewaren en met het e-depot gaan we er nu voor zorgen dat de volgende generaties ook onze digitale archieven blijvend kunnen raadplegen. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze digitale transitie, waar we de afgelopen periode naar hebben toegewerkt en waar we trots op zijn. We verheugen ons op de samenwerking met Preservica.”

 

Directeur Chantal Keijsper van Het Utrechts Archief (links) en John Jansen van Preservica.   


Digitale duurzaamheid
Het e-depot is een van de pijlers in het programma Digitale Duurzaamheid van Het Utrechts Archief. Dit programma is erop gericht alle werkzaamheden voor het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitaal archief tot vast onderdeel te maken van de organisatie van HUA.

Wat is een e-depot precies?
Archiefvorming verloopt steeds vaker digitaal. Ook digitaal gevormde archieven moeten voor toekomstige generaties bewaard blijven. Dit kan in een e-depot. Naast de inrichting van de soft- en hardware, worden er voor een goed functionerend e-depot ook afspraken gemaakt met de archiefvormer om de veiligheid, kwaliteit en authenticiteit van de stukken te kunnen garanderen.

Heeft u vragen?
Het e-depot van Het Utrechts Archief zal allereerst gebruikt worden om digitaal archief van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en andere betrokken overheden in op te nemen. Heeft u vragen over digitaal archiefbeheer? Neem dan contact op met het Team e-depot