De meeste archiefstukken in onze collectie zijn door iedereen te bekijken. Soms is de openbaarheid echter beperkt, meestal vanwege de privacy van nog levende personen. Elk jaar op 1 januari worden er nieuwe archieven raadpleegbaar. Dit wordt door archiefinstellingen ook wel 'openbaarheidsdag' genoemd.

Termijnen openbaarheid
In principe zijn overheidsarchieven na 20 jaar openbaar. Afhankelijk van de inhoud ervan kan deze termijn zijn verlengd naar 75 jaar. De openbaarheid van akten van de burgerlijke stand is vanwege privacy nog beperkter. Niet ter inzage zijn:

  • Geboorteakten jonger dan 100 jaar.
  • Huwelijksakten en huwelijkse bijlagen jonger dan 75 jaar.
  • Overlijdensakten jonger dan 50 jaar.

Lijst 2023
In 2023 zijn er weer vele duizenden stukken openbaar geworden, zoals rechtbankverslagen, stukken uit de Burgerlijke Stand, van de Nederlandse Spoorwegen, de politie en particulier archief, bijvoorbeeld afkomstig van staalfabriek DEMKA.    

>>> Bekijk de volledige lijst met nieuwe openbare archieven per 01-01-2023