Het archief van de familie Van Asch van Wijck is een rijk familiearchief van ruim 30 meter, met stukken uit verschillende eeuwen en plaatsen in Utrecht. Met steun van het rijksprogramma Metamorfoze is het gedigitaliseerd én vanaf nu ook te raadplegen via onze website. 

De familie Van Asch van Wijck heeft een lange geschiedenis in de stad en de provincie Utrecht. Zo zijn meerdere familieleden burgemeester geweest in steden als Amersfoort en Veenendaal. De bekendste is Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, die van 1827 tot 1839 burgemeester van Utrecht was. In zijn twaalf jaar als burgemeester had hij veel invloed in de stad. Zo koos hij ervoor de vervallen stadsmuren te slopen in plaats van te restaureren. Ook was hij de grondlegger van de voorloper van Het Utrechts Archief en het Centraal Museum. 

Een ander opvallend familielid is Cornelia Maria van Asch van Wijck. Zij was als christenfeministe actief in nationale en internationale organisaties, zoals de Hervormde Vrouwen Dienst, waarvan het archief zich ook bij Het Utrechts Archief bevindt. Ook was ze de oprichtster van de Christen Jonge Vrouwen Federatie, de Nederlandse tak van de World Young Women Christian Association. Het archief bevat ook bijzondere stukken van aanverwante families, zoals een reisbeschrijving door Johan Snoeck van zijn grand tour door Frankrijk in 1681.

- Bekijk het online arhief van de familie Van Asch van Wijck

 

Detailfotot archief van Asch van Wijck