Een criminele sententie is een vonnis, of rechterlijke uitspraak, over een misdrijf. In de criminele sententies van Het Utrechts Archief vindt u verschillende vonnissen van het Hof van Utrecht. Dit hof werd in 1530 door keizer Karel V ingesteld en bleef tot het jaar 1811 bestaan. De rechters van het Hof van Utrecht deden uitspraak over strafzaken die zich afspeelden in de stad en de provincie Utrecht. Ook de ernstige strafbare feiten die binnen de provinciegrenzen waren begaan, werden door deze rechtbank behandeld. In de criminele sententies kunt u zoeken op persoonsnamen,geografische namen, soorten delicten en vonnissen. Online kunt u de criminele sententies doorzoeken via de toegang personen. Kies bij 'bron' voor 'vonnis'.