In de gevangenisarchieven vindt u veel persoonsgebonden informatie over Utrechtse delinquenten. In de archieven van gevangenissen zijn veel documenten vernietigd. Wat over is, zijn de series inschrijvingsregisters van gedetineerden, correspondentie en de notulen van de besturen van de strafinstellingen. De inschrijvingsregisters bevatten vaak prachtige beschrijvingen van de gevangene, zoals de kleur van de ogen, haren en zelfs de vorm van de neus. U kunt de archieven van na 1811 van strafinrichtingen in Rhenen, Wijk bij Duurstede, Utrecht, Woerden en archieven van de rijksinrichting Kinderbescherming vinden via het archievenoverzicht.